Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 19.12.2017

Välittömät verot 30,4 miljardia euroa

Tulonsaajat maksoivat vuonna 2016 välittömiä veroja ja maksuja kaikkiaan 30,4 miljardia euroa, mikä oli nimellisesti yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Kunnallisveron määrä kasvoi 0,8 prosenttia, mutta ansiotuloveron määrä pieneni 0,5 ja pääomatuloveron määrä 5,1 prosenttia edellisvuodesta. Eniten, 18,8 miljardia euroa, maksettiin kunnallisveroa. Valtion tuloveroa veroista oli 8,2 miljardia, mistä ansiotuloveroa oli 5,8 miljardia ja pääomatuloveroa 2,4 miljardia euroa. Sairaanhoitomaksua tulonsaajat maksoivat 1,3 miljardia, päivärahamaksua 706 miljoonaa ja Yle-veroa 485 miljoonaa euroa.

Välittömät verot verolajeittain 1993–2016, miljoonaa euroa vuoden 2016 hinnoin

Välittömät verot verolajeittain 1993–2016, miljoonaa euroa vuoden 2016 hinnoin

Välittömät verot ovat kasvaneet vuodesta 1993 vuoteen 2016 reaalisesti 45 prosenttia. Kunnallisvero kasvoi tänä aikana 80 prosenttia ja sen osuus välittömistä veroista 50 prosentista 62 prosenttiin. Ansiotuloveron osuus veroista pieneni tänä aikana 31 prosentista 19 prosenttiin. Tulonsaajat maksoivat sitä vuonna 2016 reaalisesti yhdeksän prosenttia vähemmän kuin vuonna 1993. Pääomatuloveron osuus veroista vuonna 2016 oli 7,9, sairausvakuutusmaksujen 6,5 ja Yle-veron 1,6 prosenttia.

Veronalaisia tuloja tulonsaajat saivat 137,7 miljardia euroa, mikä oli 1,5 prosenttia edellisvuotista enemmän. Tuloista oli ansiotuloja 126,9 miljardia ja pääomatuloja 8,8 miljardia euroa. Ansiotulot kasvoivat edellisvuodesta 1,8 prosenttia, pääomatulot sen sijaan pienenivät 4,0 prosenttia. Tulonsaajia oli kaikkiaan 4,7 miljoonaa, joista ansiotuloa sai 4,6 ja pääomatuloa 2,6 miljoonaa henkeä.

Ansiotuloista oli palkkoja kaksi kolmannesta ja eläkkeitä neljännes. Palkkatuloja sai 2,8 miljoonaa henkeä kaikkiaan 83,2 miljardia euroa ja eläketuloja 1,6 miljoonaa henkeä yhteensä 30,0 miljardia euroa. Edellisvuodesta palkat kasvoivat 1,7 ja eläkkeet 2,6 prosenttia. Muista ansiotuloista tulonsaajat saivat työttömyyspäivärahaa ja muita työttömyysturvaan perustuvia etuuksia 5,1 miljardia euroa, sairausvakuutuksen päivärahoja 1,3 miljardia, lapsen kotihoidon tukea 356 miljoonaa ja opintorahoja 536 miljoonaa euroa. Työttömyyspäivärahojen määrä pieneni 1,3 prosenttia edellisvuodesta. Opintorahojen määrä kasvoi prosentin, mutta sairausvakuutuspäivärahojen pieneni viisi ja kotihoidon tuen 4,4 prosenttia.

Pääomatuloista eniten, 39 prosenttia, oli luovutusvoittoja. Niitä sai 342 000 henkeä kaikkiaan 3,5 miljardia euroa. Luovutusvoitot arvopapereista pienenivät edellisvuodesta 42 prosenttia, luovutusvoitot muusta omaisuudesta sen sijaan kasvoivat kymmenen prosenttia. Vuokratuloja sai 309 000 henkeä yhteensä 1,6 miljardia euroa, mikä oli viisi prosenttia edellisvuotista enemmän. Pääomatuloa metsätaloudesta tulonsaajat saivat 726 miljoonaa, 5,7 prosenttia edellisvuotista enemmän.

Pääomatulona verotettuja osinkoja tulonsaajat saivat bruttomääräisesti 3,7 miljardia euroa, mikä oli 8,9 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Osinkotuloja sai 858 000 henkeä. Veronalaista pääomatuloa osingoista oli 2,0 miljardia euroa, mistä 988 miljoonaa euroa oli peräisin listatuista, 828 miljoonaa listaamattomista ja 229 miljoonaa ulkomaisista osakkeista. Osingot listatuista yhtiöistä kasvoivat 17,9 prosenttia, listaamattomista 3,3 prosenttia ja ulkomaisista osakkeista saadut osingot 13,2 prosenttia.

Veroja ja veronluonteisia maksuja tulonsaajat maksoivat 22,4 prosenttia veronalaisista tuloistaan vuonna 2016. Edellisvuonna tulonsaajilta kului veroihin hieman enemmän, keskimäärin 22,7 prosenttia. Veroihin ja maksuihin on tässä laskettu ansio- ja pääomatuloverot, kunnallisvero, kirkollisvero, sairausvakuutusmaksut ja Yle-vero. Palkansaajien pakolliset eläkevakuutusmaksut mukaan lukien verot ja maksut veivät tuloista 26,5 prosenttia vuonna 2016.


Lähde: Veronalaiset tulot 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Matala 029 551 3422, toimeentulo@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (370,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 19.12.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Veronalaiset tulot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3843. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvt/2016/tvt_2016_2017-12-19_tie_001_fi.html