Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 17.12.2018

Välittömät verot alenivat 1,5 prosenttia

Tulonsaajat maksoivat vuonna 2017 välittömiä veroja ja maksuja kaikkiaan 29,9 miljardia euroa, mikä oli nimellisesti 1,5 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Kunnallisveroa he maksoivat 18,5 miljardia euroa, ansiotuloveroa 5,5 miljardia ja pääomatuloveroa 2,8 miljardia euroa. Yle-veron osuus veroista oli 489 miljoonaa ja sairausvakuutusmaksujen 1,7 miljardia euroa. Kunnallisveron määrä pieneni edellisvuodesta 1,4, ansiotuloveron 5,3 ja sairausvakuutusmaksujen 14 prosenttia. Pääomatuloveron määrä sen sijaan kasvoi 17,3 prosenttia ja Yle-veron prosentin edellisvuodesta.

Verojen osuudet välittömistä veroista 1993–2017, %

Verojen osuudet välittömistä veroista 1993–2017, %

Välittömät verot ovat kasvaneet vuodesta 1993 vuoteen 2017 reaalisesti 41 prosenttia. Kunnallisveron osuus välittömistä veroista kasvoi tänä aikana 50 prosentista 62 prosenttiin, kun valtion ansiotuloveron osuus veroista pieneni 31 prosentista 18 prosenttiin. Pääomatuloveron osuus veroista on vaihdellut vajaan kolmen ja kymmenen prosentin välillä. Vuonna 2017 pääomatuloveron osuus veroista oli 9,4 prosenttia, kun se vuonna 1993 oli 13,4 prosenttia. Yle-veron osuus välittömistä veroista oli 1,6 prosenttia.

Tulonsaajat saivat veronalaisia tuloja 139,2 miljardia euroa vuonna 2017, mikä oli 2,6 prosenttia edellisvuotista enemmän. Veronalaisista tuloista oli ansiotuloja 129,1 miljardia ja pääomatuloja 10,1 miljardia euroa. Ansiotulot kasvoivat edellisvuodesta 1,8 prosenttia, kun pääomatulot kasvoivat 14,2 prosenttia. Tulonsaajia oli kaikkiaan 4,7 miljoonaa, joista ansiotuloa sai 4,6 ja pääomatuloa 2,5 miljoonaa henkeä.

Tulonsaajat saivat palkkatuloja 85,1 miljardia euroa ja eläketuloja 31,0 miljardia euroa. Palkat kasvoivat edellisvuodesta 2,4 ja eläkkeet 3,1 prosenttia. Työttömyyspäivärahaa ja muita työttömyysturvaan perustuvia etuuksia tulonsaajat saivat 4,6 miljardia euroa, mikä oli yhdeksän prosenttia edellisvuotista vähemmän. Opintorahan määrä pieneni 8,6, sairausvakuutuspäivärahan 4,4 ja lapsen kotihoidon tuen määrä 5,2 prosenttia. Sairausvakuutuspäivärahaa tulonsaajat saivat 1,3 miljardia, lapsen kotihoidon tukea 338 miljoonaa ja opintorahaa 490 miljoonaa euroa.

Pääomatuloista 4,4 miljardia euroa eli 43 prosenttia oli luovutusvoittoja. Edellisvuodesta ne kasvoivat 25 prosenttia. Pääomatulona verotettuja osinkoja tulonsaajat saivat bruttomääräisesti 2,2 miljardia euroa. Siitä 977 miljoonaa euroa oli peräisin listatuista, 941 miljoonaa listaamattomista ja 235 miljoonaa euroa ulkomaisista osakkeista. Listatuista yhtiöistä saadut osingot pienenivät runsaan prosentin, mutta listaamattomista yhtiöistä saadut osingot kasvoivat 14 ja ulkomaisista osakkeista saadut osingot 2,5 prosenttia.

Vuokratuloa tulonsaajat saivat 1,7 miljardia, metsätalouden pääomatuloa 790 miljoonaa ja vapaaehtoisten henkilövakuutusten suorituksia 166 miljoonaa euroa. Vuokratulot kasvoivat 4,2 prosenttia, metsätalouden pääomatulot 8,8 ja henkilövakuutussuoritukset 15 prosenttia.

Tulonsaajat saivat veronalaista yrittäjätuloa elinkeinotoiminnasta 2,9 miljardia, maataloudesta 795 miljoonaa ja yhtymistä 914 miljoonaa euroa. Veronalaisten yrittäjätulojen määrää alensi yrittäjävähennys, joka pienensi yrittäjätulojen veronalaista osuutta viidellä prosentilla. Maatalouden tulot pienenivät edellisvuodesta 7,8 prosenttia, elinkeinotoiminnan tulot 2,0 prosenttia ja yhtymien tulot 18,5 prosenttia.

Verojen osuus veronalaisista tuloista oli 21,5 prosenttia vuonna 2017, kun se vuotta aiemmin oli 22,4 prosenttia. Veroihin ja maksuihin on tässä laskettu ansio- ja pääomatuloverot, kunnallisvero, kirkollisvero, sairausvakuutusmaksut ja Yle-vero. Palkansaajien pakolliset eläkevakuutusmaksut mukaan lukien verot ja maksut veivät tuloista 26,1 prosenttia, kun edellisvuonna vastaava osuus oli 26,5 prosenttia.


Lähde: Veronalaiset tulot 2017. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Matala 029 551 3422, toimeentulo@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (374,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.12.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Veronalaiset tulot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3843. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvt/2017/tvt_2017_2018-12-17_tie_001_fi.html