Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Ympäristönsuojelumenot -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 3. Investoinnit päästöjen käsittelyyn sekä puhtaampaan tuotantoteknologiaan

  Päästöjen
käsittelyyn
Tuotanto-
teknologiaan
Yhteensä
1 000 €
2010
Energia- ja vesihuolto 30 580 17 898 48 478
Metsäteollisuus 5 484 2 023 7 508
Kemian- ja mineraaliteollisuus 27 276 7 121 34 398
Metalliteollisuus 31 579 6 416 37 995
Muu teollisuus 48 570 1 512 50 083
Yhteensä 143 491 34 972 178 463
2011 Energia- ja vesihuolto 23 708 62 272 85 981
Metsäteollisuus 6 967 6 503 13 471
Kemian- ja mineraaliteollisuus 58 949 8 358 67 308
Metalliteollisuus 25 884 19 735 45 619
Muu teollisuus 44 493 2 365 46 859
Yhteensä 160 004 99 235 259 240

Lähde: Teollisuuden ympäristönsuojelumenot 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Eila Salomaa 09 1734 3760, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 14.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden ympäristönsuojelumenot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3886. 2011, Liitetaulukko 3. Investoinnit päästöjen käsittelyyn sekä puhtaampaan tuotantoteknologiaan . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tymm/2011/tymm_2011_2013-05-14_tau_003_fi.html