Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 11.12.2019

Digitalisaatio on läpäissyt suomalaisen työelämän

Tilastokeskuksen vuoden 2018 työolotutkimuksen mukaan 90 prosenttia palkansaajista käyttää työssään digitaalisia sovelluksia. Digilaitteiden käyttö, omat digitaidot ja työn digitalisaation koetut vaikutukset työhön jakautuvat kuitenkin epätasaisesti.

Ylemmistä toimihenkilöistä käytännöllisesti katsoen kaikki käyttivät työssään digitaalisia sovelluksia tai välineitä vuonna 2018. Työntekijäasemassa olevilla vastaava osuus oli 73 prosenttia. Yleisimmät käytössä olevat digitaaliset sovellukset olivat reaaliaikaiset pikaviestintävälineet, kuten erilaiset chat-sovellukset.

Reilu kolmannes (35 %) digitaalisia laitteita ja sovelluksia käyttävistä koki työn digitalisaation lisänneen työn kuormittavuutta, mutta joka kuudes (17 %) katsoi kuormittavuuden pikemminkin vähentyneen. Yli puolet koki digitalisaation lisänneen työn tehokkuutta, nopeatempoisuutta ja läpinäkyvyyttä. Reilun kolmanneksen (36 %) mielestä mahdollisuus käyttää luovuutta työssä oli parantunut.

Digitaalisten sovellusten tai välineiden käytön vaikutus työhön, osuus digisovelluksia käyttävistä palkansaajista

Digitaalisten sovellusten tai välineiden käytön vaikutus työhön, osuus digisovelluksia käyttävistä palkansaajista

Naiset kokivat digitalisaation lisänneen työn kuormittavuutta ja nopeatempoisuutta useammin kuin miehet, miehet taas katsoivat sen lisänneen työn tehokkuutta ja mahdollisuutta käyttää luovuutta työssä yleisemmin kuin naiset. Kuntasektorin palkansaajilla kokemus digisovellusten käyttöönotosta oli kielteisempi kuin muilla.

Digitalisaatiolla kahtalainen vaikutus työntekijöiden määrään

Seitsemän prosenttia palkansaajista oli työssään itse tekemisissä robotin kanssa. Robottien koettiin pääsääntöisesti helpottaneen työntekoa. Noin neljännes robottien kanssa työskentelevistä koki robottien vapauttaneen aikaa mielenkiintoisempiin tehtäviin.

Kaikista palkansaajista 5 prosenttia sanoi työpaikkansa työntekijöiden määrän vähentyneen viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana digitalisaation tai robotisaation seurauksena. Toisaalta 6 prosenttia kertoi työpaikan henkilömäärän lisääntyneen samasta syystä.

Digitalisaation tai robotisaation vaikutus työntekijöiden määrään työpaikalla viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana, osuus palkansaajista

Digitalisaation tai robotisaation vaikutus työntekijöiden määrään työpaikalla viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana, osuus palkansaajista

Tilastokeskuksen työolotutkimukset kuvaavat palkansaajien työolojen muutosta yli neljän vuosikymmenen ajan, vuodesta 1977. Uusin työolotutkimus näyttää työelämän kehittyneen monessa suhteessa myönteiseen suuntaan: muun muassa palkansaajien käsitykset työpaikan ilmapiiristä, tasa-arvon toteutumisesta ja työpaikan sosiaalisista suhteista ovat kohentuneet selvästi vuodesta 2008 alkaen. Työn imu on kasvanut. Toisaalta jaksamisongelmat ovat lisääntyneet huomattavasti vuodesta 2013. Naisilla ne ovat selvästi yleisempiä kuin miehillä. Erilaiset psyykkiset ja fyysiset oireet ovat yleistyneet erityisesti nuorilla ja keski-ikäisillä palkansaajilla.


Lähde: Työolot 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Sutela 029 551 2907, Anna Pärnänen 029 551 3795, Marianne Keyriläinen 029 551 3656, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (203,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 11.12.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työolot [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-2874. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyoolot/2018/tyoolot_2018_2019-12-11_tie_001_fi.html