Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Julkaistu: 24.2.2009

Työllisiä tammikuussa vähemmän kuin vuosi sitten

Työllisiä oli vuoden 2009 tammikuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 454 000 eli 26 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Muutos mahtuu työllisten lukumäärän virhemarginaaliin (± 29 000). Työllisiä palkansaajia oli vähemmän kuin vuoden 2008 tammikuussa, kun taas yrittäjien määrä kasvoi. Alle 55-vuotiaiden työllisten määrä väheni, mutta 55 vuotta täyttäneiden työllisten määrä kasvoi. Työllisten määrä väheni erityisesti Etelä-Suomen läänissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli tammikuussa 68,3 prosenttia eli 1,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 70,3 prosenttia, kun se joulukuussa 2008 oli 70,4 prosenttia. Miesten työllisyysaste oli 69,4 prosenttia ja naisten työllisyysaste 67,1 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työllisyysaste laski vuoden 2008 tammikuusta 2,0 prosenttiyksikköä 36,1 prosenttiin.

Työllisyyden muutokset 2009/01 – 2008/01 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, tuhatta henkeä

  2009/01 2008/01 Muutos, %
2009/01 - 2008/01
15–74-vuotias väestö 4 015 3 993 0,6
Työvoima yhteensä 2 639 2 661 –0,8
Työlliset yhteensä 2 454 2 480 –1,0
– palkansaajat 2 128 2 171 –2,0
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 326 310 5,4
Työttömät 184 181 2,0
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 376 1 332 3,3
      Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste (15–64–vuotiaat), % 68,3 69,3 –1,1
Työttömyysaste, % 7,0 6,8 0,2
Työvoimaosuus, % 65,7 66,6 –0,9
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.
     

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2009 tammikuussa 184 000, mikä oli 4 000 enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Muutos mahtuu työttömien lukumäärän virhemarginaaliin (± 15 000). Työttömien miesten määrä kasvoi, kun taas työttömien naisten määrä pieneni.

Työttömyysaste oli tammikuussa 7,0 prosenttia, mikä oli 0,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi oli tammikuussa 6,6 prosenttia. Miesten työttömyysaste kasvoi 1,0 prosenttiyksiköllä 7,3 prosenttiin, kun taas naisten työttömyysaste pieneni 0,6 prosenttiyksiköllä 6,7 prosenttiin. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli tammikuussa 15,6 prosenttia, mikä oli 2,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden tammikuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 15,6 prosenttia. Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 5,8 prosenttia, ja korkein Lapin läänissä, 12,1 prosenttia.

Työvoimaan kuulumattomia oli tammikuussa 45 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli tammikuun 2009 lopussa kaikkiaan 246 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 28 000 suurempi kuin edellisen vuoden tammikuussa. Työttömyys kasvoi edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Eniten työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi Etelä-Pohjanmaalla (23 %), Pirkanmaalla (20 %) ja Pohjanmaalla (19 %). Tammikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita lomautettuja oli 27 000, mikä oli 17 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli tammikuun lopussa yhteensä 77 000, mikä oli 3 000 vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 2,9 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 30 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 8 000 suurempi kuin edellisen vuoden tammikuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin tammikuussa 45 000 uutta avointa työpaikkaa eli 22 000 vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Muutokset 2009/01 – 2008/01 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan, tuhatta henkeä

  2009/01 2008/01 Muutos, %
2009/01 - 2008/01
Työttömät työnhakijat 246 219 12,6
– yli vuoden työttömänä olleet 41 47 –13,6
Toimenpiteillä yhteensä 77 80 –3,9
– tukitoimenpitein työllistetyt 34 34 1,6
– työvoimakoulutuksessa 28 30 –6,6
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 15 17 –10,5
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 45 68 –32,9
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.      

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 010 604 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Artikkeli opiskelijoiden ja ikääntyvien työllisyydestä:
http://tilastokeskus.fi/artikkelit/2009/art_2009-02-24_001.html

Artikkeli lomautetuista: http://tilastokeskus.fi/artikkelit/2009/art_2009-01-20_001.html

Työvoimatutkimuksen päivitetyt tietokantataulukot: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä:
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html .

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu, Population and social conditions -aihealueelta.

Avointen työpaikkojen tilaston tuorein julkistus: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index.html


Lähde: Työvoimatutkimus 2009, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (401,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 24.02.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. tammikuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/01/tyti_2009_01_2009-02-24_tie_001_fi.html