Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

9.4 Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2009/II - 2008/II

  Vuosi/Neljännes Muutos
2009/II 2009/I 2008/II 2009/II - 2008/II
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia (%)
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 497 2 448 2 574 -3,0
A-B Maatalous, metsätalous, kalatalous; kaivostoiminta 01-09 122 115 123 -0,6
Maatalous 01 92 87 91 1,5
C Teollisuus 10-33 386 386 427 -9,6
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 49 45 53 -8,4
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 60 62 77 -21,3
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 54 52 54 -0,8
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 63 66 67 -6,7
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 120 127 137 -11,9
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 40 34 39 2,6
D-E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 29 28 28 4,3
F Rakentaminen 41-43 177 172 191 -7,4
Talonrakentaminen 41 61 61 72 -14,8
Erikoistunut rakennustoiminta 43 93 87 97 -5,0
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 301 298 321 -6,4
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 41 46 47 -14,4
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 90 93 105 -14,2
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 170 158 169 0,7
H Kuljetus ja varastointi 49-53 154 154 154 0,3
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 102 102 96 5,9
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 52 52 57 -9,1
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 86 83 93 -7,0
J Informaatio ja viestintä 58-63 96 88 91 5,6
K-L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 72 70 71 1,6
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 145 149 153 -5,0
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 59 59 61 -3,3
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 100 97 109 -7,9
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 62 59 66 -5,4
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 112 113 118 -4,5
P Koulutus 85 163 169 160 2,0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 399 387 384 3,8
Terveyspalvelut 86 189 180 180 4,9
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 84 80 78 7,7
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 126 127 126 -0,2
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 55 49 51 7,6
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 89 81 89 0,1
X Toimiala tuntematon 00 11 8 13 .

Lähde: Työvoimatutkimus 2009, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 21.07.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2009, 9.4 Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2009/II - 2008/II . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/06/tyti_2009_06_2009-07-21_tau_027_fi.html