Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

9.5 Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2009/II - 2008/II

  Vuosi/Neljännes Muutos
2009/II 2009/I 2008/II 2009/II - 2008/II
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia (%)
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 1000,9 982,7 1093,9 -8,5
A-B Maatalous, metsätalous, kalatalous; kaivostoiminta 01-09 69,7 52,3 68,8 1,3
Maatalous 01 57,7 40,7 54,4 6,1
C Teollisuus 10-33 152,2 154,5 189,4 -19,6
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 19,5 17,4 23,0 -15,5
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 23,5 24,8 32,8 -28,2
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 20,6 20,1 23,4 -12,1
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 23,8 26,4 30,7 -22,6
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 48,5 52,5 61,9 -21,7
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 16,3 13,3 17,5 -6,5
D-E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 11,2 12,4 12,1 -6,8
F Rakentaminen 41-43 79,5 71,0 90,4 -12,1
Talonrakentaminen 41 27,4 25,3 32,4 -15,4
Erikoistunut rakennustoiminta 43 41,6 37,0 47,1 -11,7
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 119,2 122,2 137,2 -13,1
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 17,4 20,9 21,1 -17,8
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 38,1 41,6 49,3 -22,7
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 63,7 59,7 66,7 -4,6
H Kuljetus ja varastointi 49-53 66,1 65,0 67,7 -2,3
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 46,6 46,3 46,0 1,3
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 19,5 18,7 21,7 -10,1
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 34,7 32,2 37,0 -6,4
J Informaatio ja viestintä 58-63 37,8 37,0 38,5 -1,8
K-L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 29,4 28,4 30,4 -3,2
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 58,8 63,1 66,9 -12,2
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 24,7 25,8 27,9 -11,6
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 39,5 38,1 42,1 -6,0
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 24,8 22,7 24,7 0,4
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 43,5 46,5 49,5 -12,0
P Koulutus 85 53,8 59,0 55,2 -2,4
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 148,1 147,7 148,9 -0,5
Terveyspalvelut 86 70,3 68,2 70,0 0,5
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 32,1 31,7 30,3 5,9
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 45,7 47,8 48,6 -6,0
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 18,6 18,1 18,6 -0,2
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 34,1 31,4 36,6 -6,8
X Toimiala tuntematon 00 4,5 3,6 4,5 .

Lähde: Työvoimatutkimus 2009, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 21.07.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2009, 9.5 Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2009/II - 2008/II . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/06/tyti_2009_06_2009-07-21_tau_028_fi.html