Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

10.2 Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2009/II - 2008/II

  Vuosi/Neljännes Muutos
2009/II 2009/I 2008/II 2009/II - 2008/II
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia (%)
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 827,6 828,9 921,6 -10,2
A-B Maatalous, metsätalous, kalatalous; kaivostoiminta 01-09 19,2 15,9 20,7 -7,4
Maatalous 01 11,3 7,3 10,0 13,4
C Teollisuus 10-33 139,6 143,4 175,1 -20,3
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 17,4 15,3 20,1 -13,7
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 21,0 22,8 29,6 -29,2
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 20,0 19,6 22,9 -12,7
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 20,6 22,9 27,4 -25,0
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 46,9 51,3 60,4 -22,3
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 13,8 11,4 14,7 -6,2
D-E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 11,1 12,0 12,0 -7,5
F Rakentaminen 41-43 58,1 51,2 68,2 -14,7
Talonrakentaminen 41 18,8 16,7 23,6 -20,4
Erikoistunut rakennustoiminta 43 29,0 26,1 33,9 -14,4
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 99,3 102,9 115,3 -13,9
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 12,9 16,5 16,2 -20,2
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 34,3 37,1 44,2 -22,4
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 52,1 49,3 55,0 -5,2
H Kuljetus ja varastointi 49-53 53,2 52,0 55,8 -4,7
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 33,7 33,7 34,5 -2,1
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 19,4 18,3 21,4 -9,0
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 27,0 26,0 29,9 -9,8
J Informaatio ja viestintä 58-63 34,9 33,6 36,0 -2,9
K-L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 27,2 26,6 28,2 -3,4
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 45,5 49,6 51,6 -11,7
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 20,8 22,4 23,9 -12,9
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 32,8 32,4 37,3 -12,0
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 20,1 18,9 21,5 -6,4
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 43,4 46,3 49,3 -11,9
P Koulutus 85 52,3 57,4 53,9 -3,0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 139,5 138,8 141,1 -1,1
Terveyspalvelut 86 65,6 63,5 65,6 -0,1
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 30,9 30,4 29,0 6,5
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 43,0 44,9 46,4 -7,4
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 14,7 14,5 14,8 -0,5
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 26,0 22,8 28,3 -8,1
X Toimiala tuntematon 00 3,7 3,5 4,1 .

Lähde: Työvoimatutkimus 2009, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 21.07.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2009, 10.2 Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2009/II - 2008/II . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/06/tyti_2009_06_2009-07-21_tau_035_fi.html