Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

9.4 Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2009/IV - 2008/IV

  Vuosi/Neljännes Muutos
2009/IV 2009/III 2008/IV 2009/IV - 2008/IV
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia (%)
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 408 2 476 2 509 -4,1
A-B Maatalous, metsätalous, kalatalous; kaivostoiminta 01-09 117 121 118 -1,2
Maatalous 01 86 87 88 -2,0
C Teollisuus 10-33 365 380 402 -9,3
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 42 47 46 -10,4
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 58 59 65 -10,3
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 51 53 50 2,1
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 62 63 71 -11,9
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 117 121 133 -12,4
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 35 37 37 -6,1
D-E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 23 27 25 -5,4
F Rakentaminen 41-43 172 179 183 -6,2
Talonrakentaminen 41 54 62 66 -19,4
Erikoistunut rakennustoiminta 43 97 95 96 1,2
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 288 298 307 -6,3
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 38 40 49 -21,5
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 89 87 99 -9,6
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 160 171 160 0,4
H Kuljetus ja varastointi 49-53 154 151 155 -0,9
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 101 99 102 -0,9
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 52 52 53 -0,8
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 83 88 86 -3,5
J Informaatio ja viestintä 58-63 95 95 95 0,1
K-L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 69 70 73 -5,2
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 144 146 153 -6,1
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 54 58 61 -11,2
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 94 100 99 -4,2
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 59 62 56 3,8
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 120 119 118 1,5
P Koulutus 85 165 160 166 -0,4
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 378 389 384 -1,6
Terveyspalvelut 86 182 191 182 -0,1
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 74 79 78 -5,4
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 122 119 124 -1,4
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 52 57 52 -1,2
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 81 87 83 -1,5
X Toimiala tuntematon 00 8 9 10 .

Lähde: Työvoimatutkimus 2009, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Anna Pärnänen (09) 1734 2607, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 26.01.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2009, 9.4 Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2009/IV - 2008/IV . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2009/12/tyti_2009_12_2010-01-26_tau_027_fi.html