Liitetaulukko 5. Työttömyysasteet nuorimman lapsen iän mukaan 2008 - 2009, 20-59-vuotiaat

  Vuosi
2008 2009
Työttömyysaste, % Työttömyysaste, %
Sukupuolet yhteensä Yhteensä 5,7 7,7
Alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmat yhteensä 3,7 4,8
- nuorin lapsi alle 3-vuotias 4,5 5,1
- nuorin lapsi 3-6-vuotias 4,5 6,0
- nuorin lapsi 7-17-vuotias 3,1 4,1
Ei alle 18-vuotiaita lapsia 6,9 9,5
Miehet Yhteensä 5,3 8,4
Alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmat yhteensä 2,7 4,4
- nuorin lapsi alle 3-vuotias 3,3 4,0
- nuorin lapsi 3-6-vuotias 2,5 5,9
- nuorin lapsi 7-17-vuotias 2,6 4,0
Ei alle 18-vuotiaita lapsia 6,9 10,9
Naiset Yhteensä 6,1 7,0
Alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmat yhteensä 4,8 5,2
- nuorin lapsi alle 3-vuotias 6,4 7,0
- nuorin lapsi 3-6-vuotias 6,6 6,2
- nuorin lapsi 7-17-vuotias 3,6 4,1
Ei alle 18-vuotiaita lapsia 6,8 8,0

Lähde: Työvoimatutkimus 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Laura Hulkko (09) 1734 2611, Anna Pärnänen (09) 1734 2607, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 12.10.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Perheet ja työ vuonna 2009 2009, Liitetaulukko 5. Työttömyysasteet nuorimman lapsen iän mukaan 2008 - 2009, 20-59-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/16/tyti_2009_16_2010-10-12_tau_005_fi.html