Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Johdanto

Tämä työvoimatutkimuksen vuosijulkaisu sisältää tilastotietoja 15–74-vuotiaan väestön työllisyydestä, työttömyydestä, työhön osallistumisesta sekä työajoista. Tiedot perustuvat työvoimatutkimukseen, joka on otospohjainen kuukausittain tehtävä haastattelututkimus. Työvoimatutkimuksen käsitteet ja määritelmät noudattavat kansainvälisen työjärjestön ILO:n suosituksia ja EU:n tilastotoimen asetuksia. Tutkimuksen tilastotiedot ovat siten kansainvälisesti vertailukelpoisia.

Työvoimatutkimuksen vuositietojen julkistamistapa on uudistunut vuonna 2009. Vuositietoja julkaistaan kolmessa vuoden mittaan ilmestyvässä vuosikatsauksessa sekä käsillä olevassa vuosijulkaisussa. Ensimmäinen vuosikatsaus käsittelee työllisyydessä ja työttömyydessä tapahtuneita muutoksia. Tämä yleiskatsaus ilmestyy aina alkuvuodesta. Toisessa keväällä ilmestyvässä vuosikatsauksessa tarkastellaan työsuhteita ja työaikoja. Kolmas vuosikatsaus ilmestyy syksyisin. Katsauksen aiheet käsittelevät perhettä ja työtä ja siinä tuodaan esille työvoimatutkimuksen kotitalousosasta saatavia tietoja kuten pienten lasten vanhempien työhön osallistumista. Vuoden 2009 aikana ilmestyneet katsaukset on tässä vuosijulkaisussa koottu yhteen.

Katsausosan lisäksi tämä julkaisu sisältää työvoimatutkimuksen aikasarjatietoja vuosilta 2000–2009 ja 2005–2009 sekä vuotta 2009 koskevia vuositietoja.

Vuosikatsaukset ja käsillä oleva vuosijulkaisu ovat saatavilla tilaston kotisivulla ( www.tilastokeskus.fi/tyovoimatutkimus ). Vuosijulkaisu ilmestyy myös painettuna.

Työvoimatutkimuksen kotisivuilla on saatavilla kuukausi- ja neljännesvuositietoja sekä tätä julkaisua täydentäviä aikasarjataulukoita Tilastokeskuksen tietokannasta ( http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/Tym/tyti/tyti_fi.asp ).


Lähde: Työvoimatutkimus 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Olga Kambur (09) 1734 3565, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 3.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2000-2009 2009, 1. Johdanto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/17/tyti_2009_17_2010-12-03_kat_001_fi.html