Liitetaulukko 37. Palkallista ylityötä tutkimusviikolla tehneiden palkansaajien määrä sekä osuus kaikista palkansaajista toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2009, 15-74-vuotiaat

  Palkansaajat yhteensä Palkallista ylityötä tehneet Palkallista ylityötä tehneiden osuus
1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia
Toimiala TOL 2008      
Toimialat yhteensä 00-99 2 123 198 9,3
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 38 3 8,3
C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. 10-39 382 31 18,7
F Rakentaminen 41-43 132 15 11,5
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 257 21 8,3
H Kuljetus ja varastointi 49-53 129 16 12,6
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 74 7 9,2
J Informaatio ja viestintä 58-63 86 11 12,4
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 64 6 9,0
M, N Liike-elämän palvelut 69-82 200 21 20,8
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 116 11 9,6
P Koulutus 85 161 10 6,4
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 369 36 9,8
R-U Muu palvelutoiminta 90-99 106 9 16,4

Lähde: Työvoimatutkimus 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Olga Kambur (09) 1734 3565, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 3.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2000-2009 2009, Liitetaulukko 37. Palkallista ylityötä tutkimusviikolla tehneiden palkansaajien määrä sekä osuus kaikista palkansaajista toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2009, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/17/tyti_2009_17_2010-12-03_tau_037_fi.html