1.2 Väestö työmarkkina-aseman ja sukupuolen mukaan 2007 - 2009, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2007 2008 2009 2008/2009 2008/2009
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia
Sukupuoli Työmarkkina-asema          
Sukupuolet yhteensä Väestö 3 981 4 004 4 025 21 0,5
Työvoima 2 675 2 703 2 678 -25 -0,9
Työlliset 2 492 2 531 2 457 -74 -2,9
Työttömät 183 172 221 49 28,5
Työvoimaan kuulumattomat 1 306 1 301 1 347 46 3,5
Miehet Väestö 1 991 2 003 2 014 11 0,5
Työvoima 1 380 1 400 1 377 -23 -1,6
Työlliset 1 289 1 315 1 255 -60 -4,6
Työttömät 90 85 122 37 43,5
Työvoimaan kuulumattomat 611 603 637 34 5,6
Naiset Väestö 1 990 2 001 2 011 10 0,5
Työvoima 1 295 1 303 1 301 -2 -0,2
Työlliset 1 202 1 216 1 202 -14 -1,2
Työttömät 93 87 99 12 13,8
Työvoimaan kuulumattomat 695 698 710 12 1,7

Lähde: Työvoimatutkimus 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 16.2.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. 2009, 1.2 Väestö työmarkkina-aseman ja sukupuolen mukaan 2007 - 2009, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/tyti_2009_2010-02-16_tau_002_fi.html