Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1.17 Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2007 - 2009, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2007 2008 2009 2008/2009 2008/2009
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 2 178 2 207 2 123 -84 -3,8
A-B Maatalous, metsätalous, kalatalous; kaivostoiminta 01-09 37 40 38 -2 -5,0
Maatalous 01 16 17 18 1 5,9
C Teollisuus 10-33 400 392 355 -37 -9,4
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 46 45 41 -4 -8,9
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 73 67 55 -12 -17,9
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 57 52 51 -1 -1,9
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 61 63 58 -5 -7,9
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 130 132 118 -14 -10,6
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 34 33 32 -1 -3,0
D-E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 23 25 26 1 4,0
F Rakentaminen 41-43 137 145 132 -13 -9,0
Talonrakentaminen 41 54 52 42 -10 -19,2
Erikoistunut rakennustoiminta 43 65 73 68 -5 -6,8
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 264 271 257 -14 -5,2
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 36 38 34 -4 -10,5
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 84 91 80 -11 -12,1
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 143 143 143 0 0,0
H Kuljetus ja varastointi 49-53 131 132 129 -3 -2,3
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 76 78 77 -1 -1,3
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 55 54 51 -3 -5,6
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 73 78 74 -4 -5,1
J Informaatio ja viestintä 58-63 89 89 86 -3 -3,4
K-L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 64 66 64 -2 -3,0
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 110 119 116 -3 -2,5
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 49 53 50 -3 -5,7
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 101 91 84 -7 -7,7
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 50 53 51 -2 -3,8
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 119 117 116 -1 -0,9
P Koulutus 85 165 161 161 0 0,0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 355 364 369 5 1,4
Terveyspalvelut 86 167 168 173 5 3,0
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 76 74 77 3 4,1
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 111 122 118 -4 -3,3
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 41 40 41 1 2,5
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 64 65 65 0 0,0
X Toimiala tuntematon 00 5 11 8 -3 -27,3

Lähde: Työvoimatutkimus 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 16.2.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. 2009, 1.17 Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2007 - 2009, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/tyti_2009_2010-02-16_tau_017_fi.html