1.20 Palkansaajat työsuhteen tyypin ja sukupuolen mukaan 2007 - 2009, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2007 2008 2009 2008/2009 2008/2009
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia
Sukupuoli Työsuhde          
Sukupuolet yhteensä Kaikki palkansaajat 2 178 2 207 2 123 -84 -3,8
-jatkuva kokoaikatyö 1 625 1 678 1 610 -68 -4,1
-jatkuva osa-aikatyö 205 196 201 5 2,6
-määräaikainen kokoaikatyö 261 248 229 -19 -7,7
-määräaikainen osa-aikatyö 87 84 81 -3 -3,6
Määräaikainen työ yhteensä 348 332 310 -22 -6,6
Osa-aikainen työ yhteensä 292 279 283 4 1,4
Miehet Kaikki palkansaajat 1 075 1 095 1 029 -66 -6,0
-jatkuva kokoaikatyö 882 913 865 -48 -5,3
-jatkuva osa-aikatyö 60 58 55 -3 -5,2
-määräaikainen kokoaikatyö 107 97 83 -14 -14,4
-määräaikainen osa-aikatyö 26 26 26 0 0,0
Määräaikainen työ yhteensä 133 123 109 -14 -11,4
Osa-aikainen työ yhteensä 87 84 81 -3 -3,6
Naiset Kaikki palkansaajat 1 103 1 112 1 094 -18 -1,6
-jatkuva kokoaikatyö 744 765 746 -19 -2,5
-jatkuva osa-aikatyö 145 137 147 10 7,3
-määräaikainen kokoaikatyö 154 151 146 -5 -3,3
-määräaikainen osa-aikatyö 60 58 55 -3 -5,2
Määräaikainen työ yhteensä 214 209 201 -8 -3,8
Osa-aikainen työ yhteensä 205 195 202 7 3,6

Lähde: Työvoimatutkimus 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 16.2.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. 2009, 1.20 Palkansaajat työsuhteen tyypin ja sukupuolen mukaan 2007 - 2009, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/tyti_2009_2010-02-16_tau_020_fi.html