1.21 Palkansaajien alle vuoden kestäneet työsuhteet sukupuolen ja työsuhteen tyypin mukaan 2007 - 2009, 15-74-vuotiaat, %

  Vuosi Muutos
2007 2008 2009 2008/2009
Prosenttia Prosenttia Prosenttia Prosenttiyksikköä
Sukupuoli Työsuhde        
Sukupuolet yhteensä Kaikki palkansaajat 100,0 100,0 100,0 0,0
-jatkuva kokoaikatyö 39,0 39,9 36,3 -3,6
-jatkuva osa-aikatyö 11,3 10,8 11,8 1,0
-määräaikainen kokoaikatyö 36,6 36,1 37,1 1,0
-määräaikainen osa-aikatyö 13,0 13,2 14,8 1,6
Määräaikainen työ yhteensä 49,6 49,3 51,9 2,6
Osa-aikainen työ yhteensä 24,3 24,0 26,6 2,6
Miehet Kaikki palkansaajat 100,0 100,0 100,0 0,0
-jatkuva kokoaikatyö 50,2 52,3 47,7 -4,6
-jatkuva osa-aikatyö 7,2 7,7 8,6 0,9
-määräaikainen kokoaikatyö 34,0 31,0 32,2 1,2
-määräaikainen osa-aikatyö 8,6 9,0 11,5 2,5
Määräaikainen työ yhteensä 42,5 40,0 43,7 3,7
Osa-aikainen työ yhteensä 15,8 16,7 20,1 3,4
Naiset Kaikki palkansaajat 100,0 100,0 100,0 0,0
-jatkuva kokoaikatyö 29,2 29,3 27,7 -1,6
-jatkuva osa-aikatyö 14,9 13,4 14,2 0,8
-määräaikainen kokoaikatyö 39,0 40,4 40,9 0,5
-määräaikainen osa-aikatyö 16,9 16,9 17,2 0,3
Määräaikainen työ yhteensä 55,9 57,3 58,1 0,8
Osa-aikainen työ yhteensä 31,8 30,3 31,5 1,2

Lähde: Työvoimatutkimus 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 16.2.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. 2009, 1.21 Palkansaajien alle vuoden kestäneet työsuhteet sukupuolen ja työsuhteen tyypin mukaan 2007 - 2009, 15-74-vuotiaat, % . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/tyti_2009_2010-02-16_tau_021_fi.html