Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Julkaistu: 23.3.2010

Helmikuun työttömyysaste 9,2 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2010 helmikuussa työttömiä oli 42 000 enemmän kuin edellisvuoden helmikuussa. Työttömyysaste kasvoi vuodentakaisesta 1,6 prosenttiyksikköä 9,2 prosenttiin. Työllisten määrä väheni 42 000:lla.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2010/02

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2010/02

Työllisiä oli vuoden 2010 helmikuussa 2 399 000, mikä oli 42 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2008 helmikuuhun verrattuna vähennystä oli 67 000. Työllisten määrän väheneminen keskittyi Etelä-Suomen, Lounais-Suomen sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastojen (AVI) alueille.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli helmikuussa 66,4 prosenttia, mikä oli 1,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 67,3 prosenttia. Miesten työllisyysaste laski edellisen vuoden helmikuusta 1,9 prosenttiyksikköä 66,3 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 1,2 prosenttiyksikköä 66,5 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2010 helmikuussa 242 000, mikä oli 42 000 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Työttömien miesten määrä lisääntyi 27 000:lla ja työttömien naisten 15 000:lla. Verrattuna vuoden 2008 helmikuuhun työttömiä oli nyt 74 000 enemmän. 15–24-vuotiaiden ja 55–64-vuotiaiden työttömien määrä lisääntyi suhteellisesti eniten.

Työttömyysaste oli helmikuussa 9,2 prosenttia, mikä oli 1,6 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi oli helmikuussa 9,1 prosenttia. Miesten työttömyysaste kasvoi 2,0 prosenttiyksikköä 10,1 prosenttiin ja naisten 1,2 prosenttiyksikköä 8,2 prosenttiin. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli helmikuussa 25,7 prosenttia, mikä oli 5,9 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 23,9 prosenttia. Työttömyysaste oli pienin Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella, 7,3 prosenttia, ja suurin Lapin aluehallintoviraston alueella, 12,7 prosenttia.

Työvoimaan kuuluvien eli työllisten ja työttömien määrä yhteensä pysyi ennallaan. Työvoimaan kuulumattomie n 15–74-vuotiaiden määrä kasvoi 21 000:lla.

Huom . Trendien tuoreimpiin lukuihin, jotka perustuvat osittain ennusteisiin, tulee suhtautua varauksella.

Työllisyyden muutokset 2010/02 – 2009/02 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/02 2009/02 2010/02 - 2009/02
1000 henkeä Prosenttia (%)
15–74-vuotias väestö 4 037 4 017 0,5
Työvoima yhteensä 2 641 2 641 0,0
Työlliset yhteensä 2 399 2 441 –1,7
– palkansaajat 2 064 2 108 –2,1
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 335 333 0,6
Työttömät 242 201 20,7
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 397 1 376 1,5
  Prosenttia (%) Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste (15–64–vuotiaat), % 66,4 68,0 –1,6
Työttömyysaste, % 9,2 7,6 1,6
Työvoimaosuus, % 65,4 65,8 –0,3
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli helmikuun 2010 lopussa kaikkiaan 287 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 37 000 suurempi kuin edellisen vuoden helmikuussa.

Työttömyys kasvoi edellisestä vuodesta Kainuuta (–6 %) ja Pohjois-Karjalaa (–4 %) lukuun ottamatta kaikkien muiden ELY-keskusten alueilla. Eniten työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi Varsinais-Suomessa (31 %), Ahvenanmaalla (27 %), Uudellamaalla (26 %) ja Pirkanmaalla (20 %). Helmikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 34 000, mikä oli 3 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli helmikuun lopussa yhteensä 84 000, mikä oli 4 000 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,2 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 35 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 6 000 suurempi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin helmikuussa 49 000 uutta avointa työpaikkaa eli 2 000 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa.

Muutokset 2010/02 – 2009/02 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/02 2009/02 2010/02 - 2009/02
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työttömät työnhakijat 287 250 14,8
– yli vuoden työttömänä olleet 51 40 25,2
Toimenpiteillä yhteensä 84 80 4,4
– tukitoimenpitein työllistetyt 31 35 –11,4
– työvoimakoulutuksessa 34 30 13,5
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 19 16 21,3
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 49 47 3,9
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 010 604 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen päivitetyt taulukot: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Menetelmäseloste lomautetuista: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2009-04-28_men_006.html

Kausitasoitetusta trendistä: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu, Population and social conditions -aihealueelta.

Avoimet työpaikat: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index.html


Lähde: Työvoimatutkimus 2010, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Juha Martikainen (09) 1734 3225, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (431,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 23.03.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. helmikuu 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/02/tyti_2010_02_2010-03-23_tie_001_fi.html