Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

9.4 Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2010/I - 2009/I

  Vuosi/Neljännes Muutos
2010/I 2009/IV 2009/I 2010/I - 2009/I
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia (%)
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 388 2 408 2 448 -2,4
A-B Maatalous, metsätalous, kalatalous; kaivostoiminta 01-09 115 117 115 0,3
Maatalous 01 85 86 87 -2,2
C Teollisuus 10-33 355 365 386 -8,1
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 42 42 45 -6,1
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 55 58 62 -12,3
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 50 51 52 -3,9
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 60 62 66 -9,5
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 115 117 127 -9,1
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 33 35 34 -2,4
D-E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 27 23 28 -4,4
F Rakentaminen 41-43 161 172 172 -6,4
Talonrakentaminen 41 55 54 61 -10,2
Erikoistunut rakennustoiminta 43 86 97 87 -1,3
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 284 288 298 -4,6
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 39 38 46 -15,6
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 90 89 93 -3,1
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 154 160 158 -2,2
H Kuljetus ja varastointi 49-53 156 154 154 1,2
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 104 101 102 1,6
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 52 52 52 0,5
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 81 83 83 -3,0
J Informaatio ja viestintä 58-63 92 95 88 4,5
K-L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 67 69 70 -3,5
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 148 144 149 -0,4
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 56 54 59 -5,8
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 95 94 97 -2,5
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 59 59 59 0,8
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 113 120 113 0,3
P Koulutus 85 179 165 169 6,0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 372 378 387 -4,0
Terveyspalvelut 86 177 182 180 -1,9
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 77 74 80 -3,3
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 118 122 127 -7,6
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 52 52 49 6,0
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 80 81 81 -1,2
X Toimiala tuntematon 00 10 8 8 .

Lähde: Työvoimatutkimus 2010, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Anna Pärnänen (09) 1734 2607, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 27.04.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2010, 9.4 Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2010/I - 2009/I . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/03/tyti_2010_03_2010-04-27_tau_027_fi.html