Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

9.5 Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2010/I - 2009/I

  Vuosi/Neljännes Muutos
2010/I 2009/IV 2009/I 2010/I - 2009/I
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia (%)
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 985,1 1022,4 982,7 0,2
A-B Maatalous, metsätalous, kalatalous; kaivostoiminta 01-09 52,7 56,7 52,3 0,8
Maatalous 01 39,9 42,8 40,7 -1,9
C Teollisuus 10-33 150,1 159,5 154,5 -2,9
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 17,3 18,5 17,4 -0,5
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 21,9 25,7 24,8 -11,6
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 21,3 21,8 20,1 6,1
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 25,0 26,5 26,4 -5,3
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 50,3 51,4 52,5 -4,2
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 14,3 15,6 13,3 7,1
D-E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 11,4 10,5 12,4 -8,3
F Rakentaminen 41-43 69,6 79,2 71,0 -1,9
Talonrakentaminen 41 23,6 25,0 25,3 -6,8
Erikoistunut rakennustoiminta 43 37,8 44,3 37,0 2,2
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 118,6 123,6 122,2 -2,9
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 18,8 18,3 20,9 -10,2
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 39,2 41,6 41,6 -5,7
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 60,7 63,8 59,7 1,6
H Kuljetus ja varastointi 49-53 67,2 68,1 65,0 3,4
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 47,8 47,9 46,3 3,1
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 19,4 20,2 18,7 4,1
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 31,4 31,5 32,2 -2,6
J Informaatio ja viestintä 58-63 41,9 41,7 37,0 13,3
K-L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 28,9 29,4 28,4 1,8
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 63,1 60,7 63,1 0,0
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 24,0 23,4 25,8 -7,3
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 37,6 38,2 38,1 -1,2
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 23,4 23,5 22,7 3,2
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 46,6 51,7 46,5 0,1
P Koulutus 85 67,4 63,3 59,0 14,2
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 143,9 154,4 147,7 -2,6
Terveyspalvelut 86 68,4 74,9 68,2 0,3
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 31,8 30,0 31,7 0,3
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 43,6 49,5 47,8 -8,7
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 19,4 18,8 18,1 6,8
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 31,4 31,7 31,4 0,0
X Toimiala tuntematon 00 3,8 3,4 3,6 .

Lähde: Työvoimatutkimus 2010, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Anna Pärnänen (09) 1734 2607, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 27.04.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2010, 9.5 Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2010/I - 2009/I . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/03/tyti_2010_03_2010-04-27_tau_028_fi.html