Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

10.2 Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2010/I - 2009/I

  Vuosi/Neljännes Muutos
2010/I 2009/IV 2009/I 2010/I - 2009/I
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia (%)
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 833,7 858,1 828,9 0,6
A-B Maatalous, metsätalous, kalatalous; kaivostoiminta 01-09 17,3 17,7 15,9 8,7
Maatalous 01 7,8 8,0 7,3 7,4
C Teollisuus 10-33 140,4 148,5 143,4 -2,1
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 15,4 16,8 15,3 0,4
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 20,3 23,4 22,8 -11,1
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 20,8 21,1 19,6 5,9
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 22,9 23,8 22,9 0,1
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 49,4 50,2 51,3 -3,8
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 11,7 13,2 11,4 2,5
D-E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 11,1 10,1 12,0 -7,4
F Rakentaminen 41-43 50,3 57,9 51,2 -1,8
Talonrakentaminen 41 16,1 17,2 16,7 -3,7
Erikoistunut rakennustoiminta 43 26,3 31,1 26,1 1,0
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 99,3 101,8 102,9 -3,4
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 14,5 14,6 16,5 -11,9
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 35,5 35,4 37,1 -4,4
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 49,4 51,8 49,3 0,2
H Kuljetus ja varastointi 49-53 53,2 53,5 52,0 2,3
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 34,4 34,2 33,7 2,0
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 18,8 19,3 18,3 2,9
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 24,2 24,6 26,0 -7,1
J Informaatio ja viestintä 58-63 37,9 38,2 33,6 12,9
K-L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 26,3 26,8 26,6 -1,2
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 49,8 48,7 49,6 0,5
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 21,3 20,7 22,4 -5,0
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 32,3 31,6 32,4 -0,2
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 19,7 19,4 18,9 4,1
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 46,6 51,7 46,3 0,6
P Koulutus 85 66,2 62,0 57,4 15,2
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 137,7 145,4 138,8 -0,8
Terveyspalvelut 86 65,0 69,6 63,5 2,3
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 30,8 28,4 30,4 1,5
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 41,9 47,4 44,9 -6,7
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 14,7 14,2 14,5 1,3
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 22,8 22,3 22,8 0,1
X Toimiala tuntematon 00 3,6 3,3 3,5 .

Lähde: Työvoimatutkimus 2010, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Anna Pärnänen (09) 1734 2607, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 27.04.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2010, 10.2 Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2010/I - 2009/I . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/03/tyti_2010_03_2010-04-27_tau_035_fi.html