Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

9.5 Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2010/IV - 2009/IV

  Vuosi/Neljännes Muutos
2010/IV 2010/III 2009/IV 2010/IV - 2009/IV
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia (%)
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 1039,5 948,3 1022,4 1,7
A-B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 53,8 65,5 56,7 -5,0
Maatalous 01 39,7 52,3 42,8 -7,4
C Teollisuus 10-33 161,0 136,9 159,5 0,9
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 19,4 16,9 18,5 4,6
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 24,8 22,7 25,7 -3,4
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 20,2 18,1 21,8 -7,4
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 27,9 23,8 26,5 5,1
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 52,8 42,8 51,4 2,6
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 16,0 12,5 15,6 2,1
D-E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 10,4 9,2 10,5 -0,8
F Rakentaminen 41-43 81,5 82,6 79,2 2,9
Talonrakentaminen 41 28,0 29,4 25,0 12,2
Erikoistunut rakennustoiminta 43 45,6 44,2 44,3 3,0
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 129,7 117,5 123,6 4,9
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 21,6 17,1 18,3 17,7
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 43,9 35,5 41,6 5,7
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 64,2 64,9 63,8 0,7
H Kuljetus ja varastointi 49-53 68,8 65,9 68,1 1,1
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 48,2 45,5 47,9 0,6
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 20,7 20,5 20,2 2,4
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 32,1 32,9 31,5 1,7
J Informaatio ja viestintä 58-63 41,7 35,2 41,7 0,0
K-L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 28,7 25,0 29,4 -2,4
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 62,6 53,5 60,7 3,1
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 24,3 20,6 23,4 3,5
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 39,9 38,5 38,2 4,3
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 23,8 23,2 23,5 0,9
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 49,0 43,4 51,7 -5,3
P Koulutus 85 66,1 51,4 63,3 4,4
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 153,6 133,8 154,4 -0,5
Terveyspalvelut 86 72,1 62,3 74,9 -3,7
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 31,9 32,3 30,0 6,4
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 49,5 39,2 49,5 0,1
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 21,8 20,9 18,8 15,9
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 34,3 31,1 31,7 8,4
X Toimiala tuntematon 00 4,6 4,8 3,4 .

Lähde: Työvoimatutkimus 2010, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 25.1.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2010, 9.5 Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2010/IV - 2009/IV . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/12/tyti_2010_12_2011-01-25_tau_028_fi.html