Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

10.1 Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2010/IV - 2009/IV

  Vuosi/Neljännes Muutos
2010/IV 2010/III 2009/IV 2010/IV - 2009/IV
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia (%)
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 101 2 158 2 071 1,4
A-B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 37 41 36 4,2
Maatalous 01 15 20 15 -2,9
C Teollisuus 10-33 334 345 344 -2,8
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 41 41 38 7,3
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 55 58 54 1,4
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 43 48 50 -13,5
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 53 56 57 -6,9
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 113 116 114 -0,7
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 29 27 30 -5,2
D-E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 24 23 23 6,1
F Rakentaminen 41-43 133 144 128 3,3
Talonrakentaminen 41 46 50 38 22,7
Erikoistunut rakennustoiminta 43 69 74 70 -1,6
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 253 263 248 2,3
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 33 31 32 3,1
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 81 79 77 5,6
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 139 152 139 0,3
H Kuljetus ja varastointi 49-53 125 131 128 -2,2
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 74 76 77 -3,9
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 51 55 51 0,4
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 69 74 72 -3,7
J Informaatio ja viestintä 58-63 85 89 87 -1,3
K-L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 63 65 64 -0,8
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 119 123 114 4,3
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 48 51 48 1,4
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 87 91 81 7,1
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 53 55 50 5,8
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 116 120 120 -2,9
P Koulutus 85 175 164 162 8,2
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 363 364 359 1,4
Terveyspalvelut 86 166 170 169 -1,9
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 73 81 72 1,4
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 125 113 118 6,0
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 43 45 40 8,9
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 61 64 61 1,5
X Toimiala tuntematon 00 12 11 8 .

Lähde: Työvoimatutkimus 2010, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 25.1.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2010, 10.1 Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2010/IV - 2009/IV . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/12/tyti_2010_12_2011-01-25_tau_034_fi.html