Liitetaulukko 5. Työvoimaosuudet sukupuolen ja iän mukaan vuosina 2008 - 2010

  Vuosi Muutos
2008 2009 2010 2009/2010
Prosenttia, % Prosenttia, % Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Sukupuoli Ikäluokka        
Sukupuolet yhteensä 15-74 67,5 66,5 66,1 -0,5
15-64 75,5 74,5 74,1 -0,4
15-24 51,7 49,0 48,0 -0,9
25-34 86,1 85,4 84,1 -1,3
35-44 90,5 90,4 89,7 -0,8
45-54 89,0 88,7 88,7 0,0
55-64 59,7 59,1 60,2 1,0
65-74 7,3 7,1 7,7 0,6
Miehet 15-74 69,9 68,4 68,4 0,1
15-64 77,0 75,6 75,7 0,1
15-24 50,1 46,9 46,8 -0,1
25-34 92,1 90,7 90,5 -0,2
35-44 93,3 93,1 92,4 -0,7
45-54 88,5 88,2 88,7 0,5
55-64 60,6 58,7 60,1 1,3
65-74 10,9 10,0 11,0 1,0
Naiset 15-74 65,1 64,7 63,7 -1,0
15-64 73,9 73,5 72,5 -1,0
15-24 53,4 51,1 49,3 -1,8
25-34 79,8 79,7 77,3 -2,5
35-44 87,6 87,6 86,8 -0,8
45-54 89,5 89,3 88,7 -0,6
55-64 58,8 59,5 60,3 0,7
65-74 4,2 4,6 4,8 0,2

Lähde: Työvoimatutkimus 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 15.2.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. 2010, Liitetaulukko 5. Työvoimaosuudet sukupuolen ja iän mukaan vuosina 2008 - 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/tyti_2010_2011-02-15_tau_005_fi.html