Liitetaulukko 6. Työlliset sukupuolen ja iän mukaan vuosina 2008 - 2010

  Vuosi Muutos Muutos
2008 2009 2010 2009/2010 2009/2010
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Sukupuoli Ikäluokka          
Sukupuolet yhteensä 15-74 2 531 2 457 2 447 -10 -0,4
15-64 2 497 2 423 2 410 -13 -0,5
15-24 285 253 249 -4 -1,6
25-34 540 531 530 -1 -0,2
35-44 596 576 560 -16 -2,7
45-54 647 632 626 -6 -0,9
55-64 430 431 445 14 3,2
65-74 34 34 37 3 10,1
Miehet 15-74 1 315 1 255 1 259 4 0,3
15-64 1 291 1 233 1 234 1 0,1
15-24 140 120 121 1 0,5
25-34 298 289 292 2 0,9
35-44 315 301 294 -7 -2,4
45-54 323 313 312 -2 -0,5
55-64 215 210 217 7 3,4
65-74 23 22 25 3 13,3
Naiset 15-74 1 216 1 202 1 188 -14 -1,2
15-64 1 206 1 190 1 176 -14 -1,2
15-24 145 133 128 -5 -3,5
25-34 242 242 239 -4 -1,5
35-44 281 275 267 -9 -3,1
45-54 323 318 314 -4 -1,3
55-64 215 221 228 7 3,0
65-74 10 12 12 0 4,2

Lähde: Työvoimatutkimus 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 15.2.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. 2010, Liitetaulukko 6. Työlliset sukupuolen ja iän mukaan vuosina 2008 - 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/tyti_2010_2011-02-15_tau_006_fi.html