Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 20. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2009 - 2011, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2009 2010 2011 2010/2011   2010/2011  
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 2 123 2 120 2 143 23 1,1
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 38 39 39 -1 -1,5
Maatalous 01 18 17 16 -1 -6,3
C Teollisuus 10-33 355 341 337 -4 -1,3
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 41 41 46 5 12,3
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 55 55 54 -1 -1,8
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 51 48 46 -2 -4,1
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 58 56 53 -2 -4,2
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 118 113 112 -1 -1,2
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 32 28 25 -3 -9,7
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 26 26 24 -2 -5,9
F Rakentaminen 41-43 132 132 135 4 2,7
Talonrakentaminen 41 42 45 50 4 9,5
Erikoistunut rakennustoiminta 43 68 68 67 -1 -0,8
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 257 258 262 4 1,6
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 34 32 33 1 2,4
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 80 82 82 0 -0,1
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 143 144 147 3 2,4
H Kuljetus ja varastointi 49-53 129 131 124 -7 -5,6
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 77 77 73 -4 -5,7
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 51 53 51 -3 -5,4
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 74 71 73 1 2,0
J Informaatio ja viestintä 58-63 86 86 91 5 5,8
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 64 64 69 5 7,6
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 116 120 121 1 0,5
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 50 50 52 3 5,7
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 84 87 86 -1 -0,9
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 51 54 52 -1 -2,1
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 116 117 116 0 -0,2
P Koulutus 85 161 170 174 4 2,2
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 369 362 377 15 4,1
Terveyspalvelut 86 173 167 175 7 4,4
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 77 78 80 3 3,2
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 118 117 122 5 4,3
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 41 43 45 2 5,7
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 65 62 60 -1 -2,3
X Toimiala tuntematon 00 8 11 10 -1 -9,7

Lähde: Työvoimatutkimus 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Olga Kambur 09 1734 3565, Tarja Nieminen 09 1734 3561, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 9.3.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Työllisyys ja työttömyys vuonna 2011 2011, Liitetaulukko 20. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2009 - 2011, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2011/13/tyti_2011_13_2012-03-09_tau_020_fi.html