Liitetaulukko 18. Työllisten tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2007 - 2011, 15-74-vuotiaat

  Tehdyt työtunnit, 1000 tuntia
Vuosi
2007 2008 2009 2010 2011
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 4 112 371 4 210 618 3 958 480 3 998 202 4 034 472
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 257 453 250 755 244 881 239 595 233 863
C Teollisuus 10-33 724 571 723 223 609 548 605 608 610 372
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 39 937 43 841 44 545 43 790 39 843
F Rakentaminen 41-43 319 849 342 135 308 647 313 071 322 037
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 498 475 518 473 481 074 491 025 493 132
H Kuljetus ja varastointi 49-53 268 071 270 744 262 074 271 315 255 672
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 133 299 141 871 132 593 130 436 132 721
J Informaatio ja viestintä 58-63 156 718 153 729 151 408 158 315 164 163
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 114 883 119 679 114 033 112 755 121 590
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 231 898 256 464 234 407 240 980 250 157
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 168 434 160 985 154 666 155 388 152 846
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 190 472 188 752 186 211 184 467 184 604
P Koulutus 85 231 800 231 615 225 378 245 674 246 651
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 570 313 582 608 588 168 576 958 598 331
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 72 720 74 772 76 571 80 689 85 609
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 123 924 133 025 128 914 129 994 124 654

Lähde: Työvoimatutkimus 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli Rajaniemi 09 1734 3434, Heidi Melasniemi-Uutela 09 1734 2523, Tarja Nieminen 09 1734 3561, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 6.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2002-2011 2011, Liitetaulukko 18. Työllisten tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2007 - 2011, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/15/tyti_2011_15_2012-11-06_tau_018_fi.html