Liitetaulukko 19. Palkansaajien tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2007 - 2011, 15-74-vuotiaat

  Tehdyt työtunnit, 1000 tuntia
Vuosi
2007 2008 2009 2010 2011
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 3 471 217 3 553 580 3 301 965 3 357 941 3 382 039
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 69 757 75 595 73 390 75 328 74 181
C Teollisuus 10-33 678 340 671 410 562 963 565 049 561 889
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 38 446 43 056 43 174 42 571 39 115
F Rakentaminen 41-43 240 399 255 355 225 830 230 280 238 450
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 414 880 435 057 399 392 406 331 407 436
H Kuljetus ja varastointi 49-53 220 651 220 396 208 586 214 326 201 921
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 104 916 116 231 104 149 103 464 107 669
J Informaatio ja viestintä 58-63 144 638 143 676 138 945 143 003 149 494
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 103 663 110 004 104 492 101 739 110 058
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 181 472 202 125 184 888 195 095 196 625
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 152 612 141 162 128 154 131 670 131 453
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 190 259 188 126 185 691 184 378 184 445
P Koulutus 85 226 838 225 294 219 727 239 642 238 207
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 545 376 551 975 554 870 552 434 569 555
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 59 648 57 859 59 202 60 751 64 015
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 90 900 99 770 94 869 94 568 90 570

Lähde: Työvoimatutkimus 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli Rajaniemi 09 1734 3434, Heidi Melasniemi-Uutela 09 1734 2523, Tarja Nieminen 09 1734 3561, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 6.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2002-2011 2011, Liitetaulukko 19. Palkansaajien tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2007 - 2011, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/15/tyti_2011_15_2012-11-06_tau_019_fi.html