Liitetaulukko 27. Väestö työmarkkina-aseman, iän ja sukupuolen mukaan vuonna 2011, 15-74-vuotiaat, %

  Väestö Työvoima Työlliset Työttömät Työvoiman ulkopuolella olevat
Prosenttia Prosenttia Prosenttia Prosenttia Prosenttia
Sukupuoli Ikäluokka          
Sukupuolet yhteensä 15-74    100,0 66,1 60,9 5,1 33,9
15-64    100,0 74,5 68,6 5,9 25,5
15-24    100,0 49,0 39,1 9,8 51,0
25-34    100,0 83,9 77,6 6,3 16,1
35-44    100,0 89,9 84,9 4,9 10,1
45-54    100,0 89,1 84,1 5,0 10,9
55-64    100,0 60,9 57,0 3,9 39,1
65-74    100,0 8,8 8,7 . 91,2
Miehet 15-74    100,0 68,7 62,9 5,8 31,3
15-64    100,0 76,3 69,8 6,5 23,7
15-24    100,0 47,5 37,2 10,3 52,5
25-34    100,0 90,6 83,5 7,1 9,4
35-44    100,0 92,9 87,4 5,5 7,1
45-54    100,0 89,4 83,8 5,6 10,6
55-64    100,0 61,4 56,8 4,6 38,6
65-74    100,0 11,9 11,8 . 88,1
Naiset 15-74    100,0 63,5 59,0 4,5 36,5
15-64    100,0 72,6 67,4 5,2 27,4
15-24    100,0 50,4 41,2 9,3 49,6
25-34    100,0 76,9 71,4 5,5 23,1
35-44    100,0 86,7 82,4 4,3 13,3
45-54    100,0 88,8 84,4 4,4 11,2
55-64    100,0 60,4 57,2 3,2 39,6
65-74    100,0 6,0 6,0 . 94,0

Lähde: Työvoimatutkimus 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli Rajaniemi 09 1734 3434, Heidi Melasniemi-Uutela 09 1734 2523, Tarja Nieminen 09 1734 3561, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 6.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2002-2011 2011, Liitetaulukko 27. Väestö työmarkkina-aseman, iän ja sukupuolen mukaan vuonna 2011, 15-74-vuotiaat, % . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/15/tyti_2011_15_2012-11-06_tau_027_fi.html