Liitetaulukko 30. Työlliset toimialan (TOL 2008) ja sukupuolen mukaan vuonna 2011, 15-74-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkeä
Sukupuolet yhteensä Miehet Naiset
Toimiala TOL 2008      
Toimialat yhteensä 00-99 2 474 1 278 1 196
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 110 81 29
Maatalous 01 80 54 25
C Teollisuus 10-33 360 269 91
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 51 25 27
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 57 46 11
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 47 34 13
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 59 49 9
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 114 90 24
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 31 25 6
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 24 19 5
F Rakentaminen 41-43 176 162 14
Talonrakentaminen 41 67 62 5
Erikoistunut rakennustoiminta 43 90 82 8
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 303 150 154
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 43 39 4
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 93 60 33
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 167 51 117
H Kuljetus ja varastointi 49-53 147 116 32
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 95 80 15
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 52 36 16
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 83 24 58
J Informaatio ja viestintä 58-63 99 66 33
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 75 32 44
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 155 85 70
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 60 41 20
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 98 49 49
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 59 28 31
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 116 54 63
P Koulutus 85 179 60 118
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 396 51 345
Terveyspalvelut 86 188 28 160
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 82 10 71
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 126 12 114
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 59 30 29
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 81 25 56

Lähde: Työvoimatutkimus 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli Rajaniemi 09 1734 3434, Heidi Melasniemi-Uutela 09 1734 2523, Tarja Nieminen 09 1734 3561, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 6.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2002-2011 2011, Liitetaulukko 30. Työlliset toimialan (TOL 2008) ja sukupuolen mukaan vuonna 2011, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/15/tyti_2011_15_2012-11-06_tau_030_fi.html