Liitetaulukko 31. Työlliset toimialan (TOL 2008) ja iän mukaan vuonna 2011, 15-64-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkeä
Ikäluokka
15-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Toimiala TOL 2008            
Toimialat yhteensä 00-99 2 428 258 532 562 630 446
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 102 10 14 20 32 27
C Teollisuus 10-33 356 28 79 89 97 63
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 24 . 5 5 7 6
F Rakentaminen 41-43 173 23 38 36 46 30
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 298 56 74 70 59 40
H Kuljetus ja varastointi 49-53 144 15 31 31 39 27
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 81 22 18 15 15 11
J Informaatio ja viestintä 58-63 99 6 31 30 21 11
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 73 4 16 17 21 15
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 149 7 43 37 36 25
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 97 18 19 19 23 17
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 116 3 23 26 39 24
P Koulutus 85 177 8 34 47 51 37
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 391 31 75 90 112 84
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 57 11 13 13 11 9
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 79 12 16 15 20 16

Lähde: Työvoimatutkimus 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli Rajaniemi 09 1734 3434, Heidi Melasniemi-Uutela 09 1734 2523, Tarja Nieminen 09 1734 3561, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 6.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2002-2011 2011, Liitetaulukko 31. Työlliset toimialan (TOL 2008) ja iän mukaan vuonna 2011, 15-64-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/15/tyti_2011_15_2012-11-06_tau_031_fi.html