Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 35. Palkansaajat sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan vuonna 2011, 15-74-vuotiaat

  Palkansaajat, 1000 henkeä
Sukupuolet yhteensä Miehet Naiset
Sosioekonominen asema 1)        
Palkansaajat yhteensä 3-9 2 143 1 052 1 091
Ylemmät toimihenkilöt 3 597 327 271
- johtotehtävissä toimivat 31 119 80 39
- valmistelu-, esittely-, tutkimus- ja suunnittelutehtävissä toimivat 32 160 106 54
- opetustehtävissä toimivat 33 118 38 80
- muut ylemmät toimihenkilöt 34 200 103 97
Alemmat toimihenkilöt 4 842 239 603
- esimiestehtävissä toimivat 41 70 38 31
- itsenäistä tai monipuolista toimisto- tai myyntityötä tekevät 42 294 78 216
- epäitsenäistä tai rutiininomaista toimisto- tai myyntityötä tekevät 43 30 5 25
- muut alemmat toimihenkilöt 44 448 118 331
Työntekijät 5 695 482 213
- maa- ja metsätalouden työntekijät 51 35 23 11
- teollisuustyöntekijät 52 274 239 35
- muut tuotantotyöntekijät 53 121 76 44
- jakelu- ja palvelutyöntekijät 54 266 143 123
Tuntematon 9 9 5 4
1) Tiedot vuodelta 2011 eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin.

Lähde: Työvoimatutkimus 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli Rajaniemi 09 1734 3434, Heidi Melasniemi-Uutela 09 1734 2523, Tarja Nieminen 09 1734 3561, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 6.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2002-2011 2011, Liitetaulukko 35. Palkansaajat sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan vuonna 2011, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/15/tyti_2011_15_2012-11-06_tau_035_fi.html