Liitetaulukko 36. Sivutyötä tutkimusviikolla tehneet sekä sivutyötä tehneiden osuus työllisistä päätyön toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2011, 15-74-vuotiaat

  Työlliset yhteensä Sivutyötä tehneet Sivutyötä tehneiden osuus
1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia
Toimiala TOL 2008      
Toimialat yhteensä 00-99 2 474 83 3,4
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 110 4 3,9
C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. 10-39 384 8 2,0
F Rakentaminen 41-43 176 3 1,9
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 303 9 2,9
H Kuljetus ja varastointi 49-53 147 4 2,6
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 83 3 3,9
J Informaatio ja viestintä 58-63 99 3 3,3
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 75 . .
M, N Liike-elämän palvelut 69-82 253 9 3,4
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 116 3 2,8
P Koulutus 85 179 11 6,4
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 396 14 3,6
R-U Muu palvelutoiminta 90-99 141 9 6,1

Lähde: Työvoimatutkimus 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli Rajaniemi 09 1734 3434, Heidi Melasniemi-Uutela 09 1734 2523, Tarja Nieminen 09 1734 3561, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 6.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2002-2011 2011, Liitetaulukko 36. Sivutyötä tutkimusviikolla tehneet sekä sivutyötä tehneiden osuus työllisistä päätyön toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2011, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/15/tyti_2011_15_2012-11-06_tau_036_fi.html