Liitetaulukko 37. Palkallista ylityötä tutkimusviikolla tehneet palkansaajat sekä ylityötä tehneiden osuus palkansaajista toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2011, 15-74-vuotiaat

  Palkansaajat yhteensä Palkallista ylityötä tehneet Palkallista ylityötä tehneiden osuus
1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia
Toimiala TOL 2008      
Toimialat yhteensä 00-99 2 143 230 10,7
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 39 5 13,7
C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. 10-39 361 38 10,6
F Rakentaminen 41-43 135 19 14,3
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 262 25 9,4
H Kuljetus ja varastointi 49-53 124 19 15,3
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 73 9 11,8
J Informaatio ja viestintä 58-63 91 11 12,3
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 69 8 11,1
M, N Liike-elämän palvelut 69-82 207 23 11,2
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 116 11 9,4
P Koulutus 85 174 11 6,4
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 377 39 10,4
R-U Muu palvelutoiminta 90-99 105 10 9,3

Lähde: Työvoimatutkimus 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli Rajaniemi 09 1734 3434, Heidi Melasniemi-Uutela 09 1734 2523, Tarja Nieminen 09 1734 3561, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 6.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2002-2011 2011, Liitetaulukko 37. Palkallista ylityötä tutkimusviikolla tehneet palkansaajat sekä ylityötä tehneiden osuus palkansaajista toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2011, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/15/tyti_2011_15_2012-11-06_tau_037_fi.html