Liitetaulukko 45. Työlliset päätyön säännöllisen viikkotyöajan ja toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2011, 15-74-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkeä
Säännöllinen viikkotyöaika
Yhteensä 1-19 tuntia 20-34 tuntia 35-40 tuntia 41-49 tuntia 50+ tuntia
Toimiala TOL 2008            
Toimialat yhteensä 00-99 2 474 157 314 1 631 154 203
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 110 10 15 38 9 36
C Teollisuus 10-33 360 7 18 291 22 20
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 24 . . 20 . .
F Rakentaminen 41-43 176 5 8 125 13 25
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 303 24 61 171 21 26
H Kuljetus ja varastointi 49-53 147 9 17 79 13 27
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 83 11 19 41 3 8
J Informaatio ja viestintä 58-63 99 4 8 71 10 6
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 75 5 6 52 8 5
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 155 11 16 102 13 12
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 98 10 15 62 4 6
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 116 3 6 98 8 .
P Koulutus 85 179 13 43 104 10 8
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 396 25 54 295 12 9
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 59 10 11 30 3 5
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 81 11 14 46 5 5

Lähde: Työvoimatutkimus 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli Rajaniemi 09 1734 3434, Heidi Melasniemi-Uutela 09 1734 2523, Tarja Nieminen 09 1734 3561, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 6.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2002-2011 2011, Liitetaulukko 45. Työlliset päätyön säännöllisen viikkotyöajan ja toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2011, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/15/tyti_2011_15_2012-11-06_tau_045_fi.html