Liitetaulukko 46. Palkansaajat päätyön säännöllisen viikkotyöajan ja toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2011, 15-74-vuotiaat

  Palkansaajat, 1000 henkeä
Säännöllinen viikkotyöaika
Yhteensä 1-19 tuntia 20-34 tuntia 35-40 tuntia 41-49 tuntia 50+ tuntia
Toimiala TOL 2008            
Toimialat yhteensä 00-99 2 143 126 262 1 541 122 83
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 39 . 4 25 4 4
C Teollisuus 10-33 337 6 16 284 19 10
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 24 . . 20 . .
F Rakentaminen 41-43 135 3 4 110 9 9
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 262 21 55 160 15 9
H Kuljetus ja varastointi 49-53 124 8 15 74 11 15
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 73 10 18 40 . .
J Informaatio ja viestintä 58-63 91 3 6 68 9 4
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 69 4 5 49 7 4
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 121 5 9 92 9 5
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 86 8 14 58 3 .
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 116 3 6 98 8 .
P Koulutus 85 174 12 42 102 10 7
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 377 22 49 289 10 6
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 45 8 5 27 . .
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 60 8 10 37 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli Rajaniemi 09 1734 3434, Heidi Melasniemi-Uutela 09 1734 2523, Tarja Nieminen 09 1734 3561, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 6.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2002-2011 2011, Liitetaulukko 46. Palkansaajat päätyön säännöllisen viikkotyöajan ja toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2011, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/15/tyti_2011_15_2012-11-06_tau_046_fi.html