Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 47. Koko- ja osa-aikatyötä tekevien työllisten keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika päätyössä sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan vuonna 2011, 15-74-vuotiaat

  Säännöllinen viikkotyöaika, tuntia/viikko
Koko- ja osa-aikatyö yhteensä Kokoaikatyö Osa-aikatyö
Sukupuoli Sosioekonominen asema 1)      
Sukupuolet yhteensä Työlliset 37,2 40,2 19,9
Palkansaajat yhteensä 36,5 39,1 20,3
- ylemmät toimihenkilöt 37,8 39,4 18,9
- alemmat toimihenkilöt 35,4 38,4 21,5
- työntekijät 36,6 39,7 19,3
Yrittäjät yhteensä 42,3 48,1 17,7
Miehet Työlliset 39,2 41,6 18,9
Palkansaajat yhteensä 38,1 40,0 19,1
- ylemmät toimihenkilöt 38,8 40,1 17,4
- alemmat toimihenkilöt 37,2 39,4 19,2
- työntekijät 38,2 40,2 19,6
Yrittäjät yhteensä 44,2 49,5 18,3
Naiset Työlliset 35,1 38,7 20,5
Palkansaajat yhteensä 34,8 38,1 20,9
- ylemmät toimihenkilöt 36,6 38,5 20,0
- alemmat toimihenkilöt 34,7 37,9 22,0
- työntekijät 33,0 38,2 19,0
Yrittäjät yhteensä 38,2 44,9 16,6
1) Tiedot vuodelta 2011 eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin.

Lähde: Työvoimatutkimus 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli Rajaniemi 09 1734 3434, Heidi Melasniemi-Uutela 09 1734 2523, Tarja Nieminen 09 1734 3561, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 6.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2002-2011 2011, Liitetaulukko 47. Koko- ja osa-aikatyötä tekevien työllisten keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika päätyössä sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan vuonna 2011, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/15/tyti_2011_15_2012-11-06_tau_047_fi.html