Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2011/IV - 2012/IV, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2011/IV 2012/IV 2011/IV - 2012/IV 2011/IV - 2012/IV
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 456 2 448 -9 -0,3
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 106 106 1 0,5
Maatalous 01 75 76 0 0,2
C Teollisuus 10-33 357 348 -9 -2,6
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 51 50 -1 -2,1
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 54 47 -7 -13,0
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 47 51 4 8,0
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 60 57 -3 -4,4
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 113 107 -6 -5,0
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 32 35 4 10,9
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 24 25 1 4,9
F Rakentaminen 41-43 176 177 1 0,6
Talonrakentaminen 41 65 66 2 2,4
Erikoistunut rakennustoiminta 43 91 89 -2 -2,1
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 299 295 -4 -1,2
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 46 45 -0 -0,9
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 87 95 8 9,0
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 166 155 -11 -6,6
H Kuljetus ja varastointi 49-53 144 140 -4 -2,4
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 95 89 -6 -6,3
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 48 51 3 5,2
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 80 87 7 8,6
J Informaatio ja viestintä 58-63 106 103 -3 -2,8
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 80 72 -8 -9,6
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 152 159 7 4,9
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 59 57 -3 -4,1
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 95 95 -0 -0,4
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 57 56 -1 -1,3
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 113 111 -2 -1,8
P Koulutus 85 173 178 5 2,7
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 400 401 1 0,3
Terveyspalvelut 86 188 184 -4 -2,1
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 83 85 3 3,3
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 129 132 3 2,0
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 62 60 -1 -2,3
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 80 80 1 0,6
X Toimiala tuntematon 00 10 9 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2012, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Väisänen 09 1734 2290, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 22.1.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2012, Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2011/IV - 2012/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/12/tyti_2012_12_2013-01-22_tau_028_fi.html