Liitetaulukko 33. Määräaikaiset palkansaajat toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2010 - 2012, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2010 2011 2012 2011/2012   2011/2012  
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 330 336 336 0 -0,1
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 7 6 6 0 -4,0
C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. 10-39 29 34 31 -3 -8,3
F Rakentaminen 41-43 13 15 14 -1 -6,8
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 32 31 30 0 -0,6
H Kuljetus ja varastointi 49-53 10 12 12 0 -0,2
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 12 11 15 3 29,0
J Informaatio ja viestintä 58-63 7 7 6 -1 -13,6
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 6 6 6 -1 -11,5
M, N Liike-elämän palvelut 69-82 33 31 34 3 9,6
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 14 15 16 1 3,9
P Koulutus 85 48 46 46 0 -1,0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 84 88 90 1 1,7
R-U Muu palvelutoiminta 90-99 33 30 28 -2 -7,0

Lähde: Työvoimatutkimus 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 09 1734 2690, Joanna Viinikka 09 1734 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 5.3.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2012, Liitetaulukko 33. Määräaikaiset palkansaajat toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2010 - 2012, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/13/tyti_2012_13_2013-03-05_tau_033_fi.html