Liitetaulukko 42. Palkansaajat päätyön säännöllisen viikkotyöajan, työnantajasektorin ja sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 2012, 15-74-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkeä
Säännöllinen viikkotyöaika
Yhteensä 1-19 tuntia 20-34 tuntia 35-40 tuntia 41-49 tuntia 50+ tuntia
Työnantajasektori              
Työnantajasektorit yhteensä Palkansaajat yhteensä 2 146 130 264 1 540 124 79
- ylemmät toimihenkilöt 591 24 57 404 67 37
- alemmat toimihenkilöt 851 57 123 620 33 15
- työntekijät 697 49 83 512 24 26
Yksityinen sektori Palkansaajat yhteensä 1 472 95 177 1 032 95 67
- ylemmät toimihenkilöt 357 12 22 247 48 27
- alemmat toimihenkilöt 515 41 86 349 23 13
- työntekijät 596 42 69 433 23 26
Julkinen sektori Palkansaajat yhteensä 666 34 86 503 29 12
- ylemmät toimihenkilöt 233 11 35 157 19 10
- alemmat toimihenkilöt 333 15 36 268 10 .
- työntekijät 99 7 14 77 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 09 1734 2690, Joanna Viinikka 09 1734 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 5.3.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2012, Liitetaulukko 42. Palkansaajat päätyön säännöllisen viikkotyöajan, työnantajasektorin ja sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 2012, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/13/tyti_2012_13_2013-03-05_tau_042_fi.html