Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2012/I - 2013/I, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2012/I 2013/I 2012/I - 2013/I 2012/I - 2013/I
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 1034,1 990,0 -44,0 -4,3
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 49,6 47,4 -2,2 -4,4
Maatalous 01 35,9 33,3 -2,6 -7,3
C Teollisuus 10-33 156,3 151,5 -4,8 -3,1
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 20,2 19,7 -0,5 -2,4
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 24,1 20,9 -3,2 -13,1
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 20,3 22,6 2,3 11,2
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 25,7 25,2 -0,4 -1,7
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 49,9 46,4 -3,4 -6,9
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 16,1 16,5 0,4 2,6
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 11,7 10,8 -0,9 -8,0
F Rakentaminen 41-43 79,2 75,0 -4,3 -5,4
Talonrakentaminen 41 27,3 27,6 0,3 1,0
Erikoistunut rakennustoiminta 43 43,4 39,8 -3,6 -8,4
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 118,7 116,6 -2,2 -1,8
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 21,5 18,8 -2,8 -12,9
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 40,3 41,5 1,2 3,0
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 56,9 56,3 -0,6 -1,0
H Kuljetus ja varastointi 49-53 65,1 60,5 -4,6 -7,0
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 44,1 41,7 -2,4 -5,4
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 21,0 18,8 -2,2 -10,4
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 30,7 33,8 3,2 10,3
J Informaatio ja viestintä 58-63 45,7 43,1 -2,6 -5,7
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 32,6 31,7 -0,9 -2,9
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 67,8 69,2 1,3 2,0
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 24,6 24,5 -0,1 -0,3
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 39,9 36,5 -3,4 -8,6
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 23,5 21,2 -2,4 -10,1
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 46,8 45,6 -1,2 -2,5
P Koulutus 85 68,1 64,4 -3,7 -5,5
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 162,9 148,8 -14,2 -8,7
Terveyspalvelut 86 76,8 68,4 -8,4 -11,0
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 34,5 33,6 -0,9 -2,5
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 51,6 46,7 -4,9 -9,4
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 23,0 20,9 -2,1 -9,3
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 31,1 30,5 -0,6 -1,9
X Toimiala tuntematon 00 4,9 4,1 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2013, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Joanna Viinikka 09 1734 3796, Ari Väisänen 09 1734 2290, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 23.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2013, Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2012/I - 2013/I, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/03/tyti_2013_03_2013-04-23_tau_029_fi.html