Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

5 Työvoimatutkimuksen tietosisältö vuodesta 2008 alkaen

1. Työmarkkina-asema ja muu toiminta

 • Työvoima

 • Työlliset ja työllisyysaste

 • Työttömät ja työttömyysaste

 • Työvoimaan kuulumattomien toiminta

 • Pääasiallinen toiminta (oma käsitys)

2. Työpaikkaa ja ammattia koskevia tietoja sekä pää- että sivutyössä

 • Työpaikkojen lukumäärä

 • Työpaikan koko

 • Toimiala

 • Työnantajasektori (yksityinen, kunta, valtio)

 • Työpaikan sijaintikunta ja -maa

 • Ammatti

 • Ammattiasema (palkansaaja, yrittäjä, yrittäjäperheenjäsen)

 • Sosioekonominen asema (työntekijä, toimihenkilö)

 • Yrittäjien palkattu työvoima

 • Palkansaajien toimiminen esimiestehtävissä

 • Palkansaajien kuukausipalkka

3. Työsuhteeseen liittyviä tietoja

 • Työsuhteen pysyvyys / määräaikaisuus sekä määräaikaisen työsuhteen syy

 • Työsuhteen kesto

 • Osa-aikatyö / kokoaikatyö sekä osa-aikatyön syy

 • Vuokratyö

4. Työaikaan ja työaikajärjestelyihin liittyviä tietoja

 • Vuorotyö

 • Jaksotyö

 • Säännöllinen tai tavanomainen viikkotyöaika

 • Tehdyt työtunnit (työpanos) pää- ja sivutyössä

 • Tehdyt työpäivät

 • Ylityöt (palkallinen / palkaton)

 • Päivystys työpaikalla

 • Ilta-, yö- ja viikonlopputyö

 • Kotona työskentely

 • Poissaolo tutkimusviikolla: pääasiallinen syy ja poissaolon kesto

 • Sairauspoissaolot ja perhevapaat

5. Työttömyys, alityöllisyys, työnhaku

 • Lomautus määräajaksi tai toistaiseksi

 • Työttömyyden kesto

 • Työnhakutavat

 • Työnhaun esteet

 • Etsityn työn laatu (kokoaika- vai osa-aikatyö, palkansaaja- vai yrittäjätyö)

 • Voimassaoleva työnhaku työvoimatoimistossa ja työttömyyskorvaus

 • Alityöllisyys: haluaisiko työllinen lisätä nykyistä työaikaa

 • Työllisten toivoma viikkotyöaika

 • Piilotyöttömyys

6. Suoritettu koulutus ja opiskelu neljän viikon aikana

 • Yleissivistävä pohjakoulutus

 • Suoritettu tutkinto (Tutkintorekisteri)

 • Tutkinnon koulutusaste ja -ala

 • Osallistuminen tutkintoon johtavaan koulutukseen

 • Osallistuminen kurssikoulutukseen

 • Osallistuiko kurssikoulutukseen työhön tai ammattiin liittyen

 • Osallistuiko kurssikoulutukseen palkallisella työajalla

 • Opetustuntien lukumäärä neljän viikon aikana yhteensä

7. Aikaisempi toiminta

 • Toiminta vuosi sitten ja vuoden takaista työpaikkaa koskevat tiedot

 • Ei-työllisten aikaisempi ansiotyö viimeisten kahdeksan vuoden aikana sekä aikaisempaa työpaikkaa koskevat tiedot

8. Kotitaloustietoja

 • Kotitalouden koko

 • Kotitalouden tyyppi

 • Kotitalouden 15-74-vuotiaiden jäsenten toiminta

 • Kotitalouden 15-74-vuotiaiden työllisten jäsenten työsuhde ja työaika

Tärkeimmät taustamuuttujat keskeisille työllisyys- ja työttömyysindikaattoreille

 • Sukupuoli

 • Ikä

 • Koulutus

 • Alue

 • Toimiala

 • Työnantajasektori (yksityinen, kunta, valtio)

 • Ammatti

 • Ammattiasema

 • Sosioekonominen asema


Lähde: Työvoimatutkimus 2013. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela 09 1734 2523, Joanna Viinikka 09 1734 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 1.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2013, 5 Työvoimatutkimuksen tietosisältö vuodesta 2008 alkaen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/13/tyti_2013_13_2014-04-01_kat_005_fi.html