Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 19. Palkansaajien tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2009 - 2013, 15-74-vuotiaat

  Tehdyt työtunnit, 1000 tuntia
Vuosi
2009 2010 2011 2012 2013
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 3 301 965 3 357 941 3 382 039 3 381 045 3 334 695
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 73 390 75 328 74 181 71 059 73 129
C Teollisuus 10-33 562 963 565 049 561 889 556 145 549 517
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 43 174 42 571 39 115 40 672 42 816
F Rakentaminen 41-43 225 830 230 280 238 450 233 406 231 929
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 399 392 406 331 407 436 405 098 398 125
H Kuljetus ja varastointi 49-53 208 586 214 326 201 921 195 895 194 614
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 104 149 103 464 107 669 111 284 110 639
J Informaatio ja viestintä 58-63 138 945 143 003 149 494 152 214 149 160
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 104 492 101 739 110 058 109 177 106 872
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 184 888 195 095 196 625 203 657 205 069
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 128 154 131 670 131 453 139 363 132 106
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 185 691 184 378 184 445 177 672 172 765
P Koulutus 85 219 727 239 642 238 207 231 024 237 616
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 554 870 552 434 569 555 582 135 565 570
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 59 202 60 751 64 015 65 290 64 703
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 94 869 94 568 90 570 91 916 85 749

Lähde: Työvoimatutkimus 2013. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela 09 1734 2523, Joanna Viinikka 09 1734 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 1.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2013, Liitetaulukko 19. Palkansaajien tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2009 - 2013, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/13/tyti_2013_13_2014-04-01_tau_019_fi.html