Liitetaulukko 37. Palkallista ylityötä tutkimusviikolla tehneet palkansaajat sekä ylityötä tehneiden osuus palkansaajista toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2013, 15-74-vuotiaat

  Palkansaajat yhteensä Palkallista ylityötä tehneet Palkallista ylityötä tehneiden osuus
1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia
Toimiala TOL 2008      
Toimialat yhteensä 00-99 2 127 223 10,5
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 39 5 13,0
C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. 10-39 353 40 11,4
F Rakentaminen 41-43 134 16 11,7
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 259 26 9,9
H Kuljetus ja varastointi 49-53 121 16 13,5
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 76 8 10,6
J Informaatio ja viestintä 58-63 91 11 12,1
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 65 7 10,6
M, N Liike-elämän palvelut 69-82 211 24 11,3
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 111 11 9,7
P Koulutus 85 172 12 6,9
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 378 37 9,8
R-U Muu palvelutoiminta 90-99 107 10 9,5

Lähde: Työvoimatutkimus 2013. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela 09 1734 2523, Joanna Viinikka 09 1734 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 1.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2013, Liitetaulukko 37. Palkallista ylityötä tutkimusviikolla tehneet palkansaajat sekä ylityötä tehneiden osuus palkansaajista toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2013, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/13/tyti_2013_13_2014-04-01_tau_037_fi.html