Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 49. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2012 - 2014, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2012 2013 2014 2013/2014 2013/2014
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 4040,4 3963,7 3956,3 -7,4 -0,2
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 229,2 219,5 219,7 0,2 0,1
Maatalous 01 172,6 162,7 162,6 0,0 0,0
C Teollisuus 10-33 604,1 594,2 565,2 -28,9 -4,9
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 84,4 79,2 77,5 -1,7 -2,1
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 88,9 85,8 83,0 -2,8 -3,3
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 83,7 83,1 76,2 -7,0 -8,4
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 98,9 100,3 94,9 -5,4 -5,4
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 188,9 186,2 179,9 -6,3 -3,4
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 59,2 59,5 53,7 -5,8 -9,7
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 41,9 44,5 45,9 1,4 3,2
F Rakentaminen 41-43 317,7 312,9 303,4 -9,5 -3,0
Talonrakentaminen 41 114,1 114,3 109,9 -4,4 -3,8
Erikoistunut rakennustoiminta 43 166,5 164,7 159,2 -5,5 -3,3
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 484,9 475,3 464,6 -10,7 -2,3
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 84,6 75,1 75,0 -0,1 -0,1
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 160,0 159,3 152,0 -7,2 -4,5
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 240,3 241,0 237,6 -3,4 -1,4
H Kuljetus ja varastointi 49-53 250,4 241,3 239,2 -2,1 -0,9
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 173,6 167,0 163,7 -3,3 -2,0
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 76,8 74,3 75,5 1,3 1,7
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 136,6 135,2 131,6 -3,6 -2,7
J Informaatio ja viestintä 58-63 168,3 165,8 170,2 4,4 2,7
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 120,3 116,6 119,3 2,7 2,3
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 266,7 266,6 272,4 5,8 2,2
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 98,6 99,7 101,0 1,3 1,3
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 160,6 152,8 157,5 4,7 3,1
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 96,2 91,9 94,9 3,0 3,3
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 177,7 172,9 165,1 -7,8 -4,5
P Koulutus 85 238,0 244,1 253,8 9,7 4,0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 612,1 598,5 612,7 14,2 2,4
Terveyspalvelut 86 288,7 277,6 270,0 -7,6 -2,7
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 135,1 137,8 153,3 15,5 11,3
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 188,3 183,2 189,4 6,3 3,4
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 86,2 86,7 89,1 2,4 2,8
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 128,9 120,6 128,7 8,1 6,8
X Toimiala tuntematon 00 16,8 16,2 17,8 1,6 9,9

Lähde: Työvoimatutkimus 2014, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 20.1.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2014, Liitetaulukko 49. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2012 - 2014, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2014/12/tyti_2014_12_2015-01-20_tau_049_fi.html