Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.9.2015

Elokuun työttömyysaste 8,3 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2015 elokuussa 222 000, mikä oli 26 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,3 prosenttia, kun se edellisvuoden elokuussa oli 7,4 prosenttia. Työllisiä oli 4 000 enemmän kuin edellisvuoden elokuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia oli 25 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2005/08–2015/08, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2005/08–2015/08, 15–74-vuotiaat

Työllisiä oli vuoden 2015 elokuussa 2 469 000 (virhemarginaali ±33 000), mikä oli 4 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 10 000 enemmän ja naisia 6 000 vähemmän kuin vuoden 2014 elokuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli elokuussa 68,8 prosenttia, ja se pysyi lähes ennallaan vuoden 2014 elokuuhun verrattuna. Miesten työllisyysaste nousi 0,4 prosenttiyksikköä 69,4 prosenttiin. Naisten työllisyysaste laski 0,6 prosenttiyksikköä 68,2 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 67,7 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2015 elokuussa 222 000 (virhemarginaali ±19 000), mikä oli 26 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 119 000 ja naisia 104 000 henkeä. Työttömien naisten määrä kasvoi 12 000 ja miesten 13 000 hengellä.

Työttömyysaste oli elokuussa 8,3 prosenttia eli 0,9 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 8,6 ja naisten 7,9 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 9,5 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli elokuussa yhteensä 643 000. Heistä työllisiä oli 281 000 ja työttömiä 44 000. Nuorten työvoima (työlliset ja työttömät) oli näin ollen 324 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli elokuussa 13,5 prosenttia, mikä oli 2,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 22,9 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 6,8 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2015 elokuussa 1 409 000 henkeä eli 25 000 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 147 000, mikä oli lähes saman verran vuoden 2014 elokuuhun verrattuna.

Työllisyyden muutokset 2014/08–2015/08 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2014/08 2015/08 2014/08 - 2015/08
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 096 4 101 0,1
Työvoima yhteensä 2 662 2 691 1,1
Työlliset 2 465 2 469 0,2
– palkansaajat 2 118 2 129 0,5
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 347 340 –2,2
Työttömät 197 222 13,1
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 434 1 409 –1,7
– piilotyöttömät  149 147 0,8
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 68,9 68,8 –0,1
Työttömyysaste 7,4 8,3 0,9
Työvoimaosuus 65,0 65,6 0,6
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli elokuun 2015 lopussa kaikkiaan 347 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 27 000 suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa.

Työttömien työnhakijoiden määrä nousi elokuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien muiden elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla, paitsi Kainuussa (–2 %); eniten Uudellamaalla (13 %), Pohjois-Savossa (13 %) ja Etelä-Pohjanmaalla (12 %). Elokuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 19 000, mikä oli 1 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli elokuun lopussa yhteensä 110 000 henkilöä, mikä oli 7 000 vähemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Palveluiden piirissä oli 4,1 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 48 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 4 000 suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin elokuussa 37 000 uutta avointa työpaikkaa eli 1 000 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa.

Muutokset 2014/08–2015/08 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2014/08 2015/08 2014/08 - 2015/08
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 1) 319 347 8,5
– yli vuoden työttömänä olleet 92 113 22,8
Palveluissa yhteensä 117 110 –6,3
– työllistetyt 39 25 –36,1
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 24 22 –8,8
– työ- ja koulutuskokeilussa 9 10 9,5
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 45 53 18,4
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 36 37 3,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
1) Vuoden 2013 alusta voimaan tullut lakimuutos sekä 1.7. tapahtunut lomautusmenettelyn muutos lisäävät jonkin verran työttömien työnhakijoiden lukumäärää.

Linkit: Lakimuutos 1.1.2013
Lomautusmenettelyn muutos 1.7.2013

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2015, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (426,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 22.9.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. elokuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/08/tyti_2015_08_2015-09-22_tie_001_fi.html