Liitetaulukko 37. Palkallista ylityötä tutkimusviikolla tehneet palkansaajat sekä ylityötä tehneiden osuus palkansaajista toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2015, 15-74-vuotiaat

  Palkansaajat yhteensä Palkallista ylityötä tehneet Palkallista ylityötä tehneiden osuus
1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia
Toimiala TOL 2008      
Toimialat yhteensä 00-99 2 090 229 11,0
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 38 5 13,6
C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. 10-39 328 39 11,9
F Rakentaminen 41-43 126 16 13,0
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 245 25 10,1
H Kuljetus ja varastointi 49-53 116 17 14,8
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 75 9 11,8
J Informaatio ja viestintä 58-63 95 13 13,5
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 66 7 10,5
M, N Liike-elämän palvelut 69-82 223 26 11,6
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 106 9 8,6
P Koulutus 85 174 10 5,8
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 382 42 10,9
R-U Taiteet, viihde ja virkistys; muu palvelutoiminta 90-99 110 10 9,5

Lähde: Työvoimatutkimus 2015. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Arto Miettinen 029 551 2963, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.4.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2015, Liitetaulukko 37. Palkallista ylityötä tutkimusviikolla tehneet palkansaajat sekä ylityötä tehneiden osuus palkansaajista toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2015, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/13/tyti_2015_13_2016-04-12_tau_037_fi.html