Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, elokuu

Julkaistu: 23.8.2016

Heinäkuun työttömyysaste 7,8 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2016 heinäkuussa 214 000, mikä oli 18 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,8 prosenttia, kun se edellisvuoden heinäkuussa oli 8,4 prosenttia. Työllisiä oli lähes saman verran kuin edellisvuoden heinäkuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia oli 25 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2006/07–2016/07, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2006/07–2016/07, 15–74-vuotiaat

Työllisiä oli vuoden 2016 heinäkuussa 2 525 000 (virhemarginaali ±33 000), mikä oli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 14 000 enemmän ja naisia 12 000 vähemmän kuin vuoden 2015 heinäkuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli heinäkuussa 71,1 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 70,7 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi vuoden takaisesta 1,1 prosenttiyksikköä 72,4 prosenttiin. Naisten työllisyysaste laski 0,3 prosenttiyksikköä 69,9 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,4 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2016 heinäkuussa 214 000 (virhemarginaali ±18 000), mikä oli 18 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Miehiä ja naisia oli molempia työttömänä 107 000 henkeä.

Työttömyysaste oli heinäkuussa 7,8 prosenttia eli 0,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 7,6 ja naisten 8,1 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,9 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli heinäkuussa yhteensä 636 000. Heistä työllisiä oli 325 000 ja työttömiä 54 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin yhteensä, kuuluvien nuorten määrä oli 380 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli heinäkuussa 14,3 prosenttia, mikä oli 3,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuosi sitten. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 20,6 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 8,5 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2016 heinäkuussa 1 369 000 henkeä eli 25 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 165 000, mikä oli 22 000 enemmän vuoden 2015 heinäkuuhun verrattuna.

Työllisyyden muutokset 2015/07–2016/07 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2015/07 2016/07 2015/07 - 2016/07
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 099 4 108 0,2
Työvoima yhteensä 2 754 2 738 –0,6
Työlliset 2 523 2 525 0,1
– palkansaajat 2 169 2 178 0,4
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 353 347 –1,9
Työttömät 232 214 –7,8
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 345 1 369 1,8
– piilotyöttömät  144 165 15,3
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 70,7 71,1 0,4
Työttömyysaste 8,4 7,8 –0,6
Työvoimaosuus 67,2 66,7 –0,5
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli heinäkuun 2016 lopussa kaikkiaan 378 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 3 000 pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa.

Työttömyys laski heinäkuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta yhdentoista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) alueella; eniten Kainuussa (–11 %), Hämeessä (–5 %), Pohjois-Pohjanmaalla (–5 %) ja Keski-Suomessa (–4 %). Kaikkien muiden ELY-keskusten alueilla työttömyys lisääntyi; eniten Pohjanmaalla (7 %), Pirkanmaalla (4 %) ja Uudellamaalla (2 %). Heinäkuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 22 000, mikä oli 2 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli heinäkuun lopussa yhteensä 99 000 henkilöä, mikä oli 2 000 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Palveluiden piirissä oli 3,6 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 55 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 2 000 pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin heinäkuussa 36 000 uutta avointa työpaikkaa eli 3 000 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa.

Muutokset 2015/07–2016/07 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2015/07 2016/07 2015/07 - 2016/07
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 382 378 –0,8
– yli vuoden työttömänä olleet 113 127 12,5
Palveluissa yhteensä 98 99 1,9
– työllistetyt 27 23 –14,0
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 19 17 –6,5
– työ- ja koulutuskokeilussa 9 8 –1,9
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 43 50 16,0
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 33 36 9,2
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Heikki Räisänen puh. 029 504 7118,  http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2016, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (426,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 23.08.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. heinäkuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/07/tyti_2016_07_2016-08-23_tie_001_fi.html