Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2015/IV - 2016/IV, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2015/IV 2016/IV 2015/IV - 2016/IV 2015/IV - 2016/IV
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 071 2 094 23 1,1
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 36 31 -5 -15,3
Maatalous 01 14 15 1 9,5
C Teollisuus 10-33 299 307 8 2,7
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 37 39 2 4,5
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 46 44 -2 -3,9
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 45 45 -0 -0,9
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 50 52 3 5,4
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 96 105 9 9,3
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 26 23 -3 -11,4
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 24 31 7 28,1
F Rakentaminen 41-43 130 138 8 6,1
Talonrakentaminen 41 48 50 2 3,4
Erikoistunut rakennustoiminta 43 68 73 6 8,6
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 244 249 5 2,1
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 35 33 -2 -6,6
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 68 77 8 11,9
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 140 139 -1 -0,5
H Kuljetus ja varastointi 49-53 120 118 -2 -1,9
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 74 75 1 1,0
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 45 43 -3 -6,5
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 68 67 -1 -1,4
J Informaatio ja viestintä 58-63 90 92 2 2,4
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 65 66 2 2,7
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 126 125 -1 -1,1
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 54 55 1 1,1
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 93 90 -3 -3,5
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 57 53 -4 -6,5
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 108 111 3 2,8
P Koulutus 85 174 175 1 0,8
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 381 378 -3 -0,8
Terveyspalvelut 86 169 164 -5 -3,1
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 90 88 -2 -2,3
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 121 125 4 3,5
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 45 46 0 0,8
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 61 64 3 4,9
X Toimiala tuntematon 00 7 7 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2016, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.1.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2016, Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2015/IV - 2016/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/12/tyti_2016_12_2017-01-24_tau_034_fi.html