Liitetaulukko 33. Työlliset toimialan (TOL 2008) ja aluehallintovirastojen (AVI) mukaan vuonna 2016, 15-74-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkeä
Aluehallintovirasto
Koko maa (ml. Ahvenanmaa) Etelä-Suomen AVI Lounais-Suomen AVI Itä-Suomen AVI Länsi- ja Sisä-Suomen AVI Pohjois-Suomen AVI Lapin AVI
Toimiala TOL 2008              
Toimialat yhteensä 00-99 2 448 1 093 302 228 532 201 76
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 101 19 13 18 30 14 6
C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. 10-39 356 134 54 32 96 29 8
F Rakentaminen 41-43 178 74 22 17 40 17 7
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 290 143 33 25 59 20 8
H Kuljetus ja varastointi 49-53 141 67 18 12 27 10 4
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 85 42 10 8 16 6 3
J Informaatio ja viestintä 58-63 101 65 7 4 18 6 .
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 75 44 7 5 12 5 2
M, N Liike-elämän palvelut 69-82 271 143 28 18 54 19 7
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 111 57 14 10 17 8 4
P Koulutus 85 173 70 22 17 40 17 6
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 409 160 55 47 91 38 15
R-U Taiteet, viihde ja virkistys; muu palvelutoiminta 90-99 148 73 16 13 32 11 4

Lähde: Työvoimatutkimus 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Sutela 029 551 2907, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2007-2016 2016, Liitetaulukko 33. Työlliset toimialan (TOL 2008) ja aluehallintovirastojen (AVI) mukaan vuonna 2016, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/13/tyti_2016_13_2017-04-12_tau_033_fi.html