Liitetaulukko 38. Jatkuvassa ja määräaikaisessa työssä olevat palkansaajat toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2016, 15-74-vuotiaat

  Palkansaajat yhteensä Jatkuva työ Määräaikainen työ
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä
Toimiala TOL 2008      
Toimialat yhteensä 00-99 2 105 1 772 333
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 36 30 5
C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. 10-39 332 301 31
F Rakentaminen 41-43 132 118 13
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 254 219 35
H Kuljetus ja varastointi 49-53 121 110 11
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 73 59 14
J Informaatio ja viestintä 58-63 91 85 7
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 68 61 7
M, N Liike-elämän palvelut 69-82 214 184 30
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 111 94 17
P Koulutus 85 169 125 44
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 386 301 85
R-U Taiteet, viihde ja virkistys; muu palvelutoiminta 90-99 111 80 31

Lähde: Työvoimatutkimus 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Sutela 029 551 2907, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2007-2016 2016, Liitetaulukko 38. Jatkuvassa ja määräaikaisessa työssä olevat palkansaajat toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2016, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/13/tyti_2016_13_2017-04-12_tau_038_fi.html